Data belangrijk voor eco-regelingen

Precisiespuiten komt in aanmerking voor opname in de ecoregeling. Alleen blijkt een goede controle nog niet zo eenvoudig. As Applied-kaarten zijn zeer lastig te maken

Data zijn steeds vaker waardevol. Niet alleen voor de bedrijfsvoering en het sturen op hogere gewasopbrengsten of lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (onder meer door precisielandbouw), maar ook voor verantwoording aan ketenpartijen en overheden over duurzame productie. Data wordt steeds vaker opgevraagd door overheden, onder andere omdat landbouwsubsidies afhankelijk gemaakt worden van geleverde milieuprestaties. Zoals voor eco-activiteiten binnen het NSP/GLB. Niet toevallig is ‘de waarde van data’ één van de dialoogonderwerpen tijdens Future Farming & Food Experience, 25 mei, Boerderij van de Toekomst Lelystad.

Eco-regelingen

De overheid overweegt een aantal nieuwe opties aan de eco-activiteiten in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2024. Via de eco-regeling kunnen landbouwbedrijven een aanvullende hectarepremie krijgen, bovenop de basispremie. Ze moeten binnen de regeling een aantal eco-activiteiten doen om hiervoor in aanmerking te komen. Corné Kempenaar (WUR): ‘Die eco-regeling is een mooi voorbeeld van waarom data belangrijk is vandaag de dag. Precisielandbouw wordt naar alle verwachting een van de onderwerpen die je “aan kunt vinken” om subsidie te krijgen. Maar dan moet je wel met data aan kunnen tonen dat, wat en hoe je dat gedaan hebt.’ Elke eco-activiteit levert een aantal punten per hectare op, verdeeld over vijf duurzaamheidsthema’s: klimaat, bodem & lucht, water, landschap en biodiversiteit. Voor elk thema moet een boer minimaal aantal punten halen (instapeis) om in aanmerking te komen voor de premie uit de eco-regeling. Vervolgens zijn er drie premieniveaus: brons, zilver en goud. Kempenaar: ‘Steeds vaker zul je zien dat je met data aan moet tonen dat je recht hebt op subsidies.’

Roadmap

Tijdens de Future Farming & Food Experience is data één van de onderwerpen in de dialoogsessies. André Hoogendijk (directeur BO Akkerbouw) is één van de inleiders voor dit onderwerp. Hij zal er onder meer ingaan op de Roadmap die is ontwikkeld en inmiddels door de stuurgroep is goedgekeurd. (Lees hier meer over deze roadmap) Kempenaar: ‘Wat betreft de roadmap is hier ook een mooie link naar de eco-regelingen van het NSP. Onderdeel van de roadmap is een gedragscode data-gebruik die stelt dat de boer altijd grip heeft op data die op zijn of haar bedrijf gegenereerd is. Hij of zij beslist over met wie data gedeeld kan worden, zo ook bij bewijsvoering over uitvoering van duurzame teelthandelingen in het kader van de eco-regelingen. Bij die bewijsvoering zal steeds vaker aan RVO via data bewijsvoering gedaan gaan worden. Tijdens de dialoogsessies zullen zowel de roadmap als data-gebruik t.b.v. de eco-regelingen aan bod komen. Middels hele korte inleidingen, maar er is vooral tijd om vragen te stellen.’ Meer info over de roadmap staat op https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/soorten-onderzoek/kennisonline/precisielandbouw-4.0.htm. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.