Dataruimte per teler, winst halen uit data

De roadmap ‘Naar een data-ecosysteem in de open teelten’ schetst een toekomstvisie voor data-uitwisseling in open teelten en bijbehorende AgriFoodketens. Het doel hiervan is dat telers meerwaarde halen uit hun data. Dat is mogelijk met meer inzicht in de eigen prestaties en meer regie op doelgerichte data-uitwisseling.

License to produce

De hele wereld digitaliseert, in de land- en tuinbouw is dat niet anders. ‘Gebruik van data en digitalisering ondersteunen monitoring, duurzaam werken, kennis ontwikkelen en ketenoptimalisatie, zegt Corné Kempenaar van BO Akkerbouw in de Vraag-maar-raak sessie Data robotisering tijdens Future Farming & Food Experience. ‘Met uitwisseling van data zijn ook benchmarking en sturing op kpi’s mogelijk voor verantwoording van milieuprestaties ofwel voor licence to produce.’ Verschillende partijen zoals toeleveranciers, machinefabrikanten en afnemers verzamelen steeds meer data, die ook nodig zijn voor de Gecombineerde opgave. ‘De teler staat daarbij niet altijd centraal en heeft weinig zich op informatiestromen en onvoldoende grip op eigen data. Ook is er versnippering van tools die niet goed op elkaar aansluiten. Daarom is een privaat-publieke aanpak nodig, waarin de sector de regie neemt’, stelde Kempenaar.

Data beter benutten

BO Akkerbouw heeft samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Wageningen University & Research (WUR) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een toekomstvisie en een data-ecosysteem op data-uitwisseling in open teelten ontwikkeld. De roadmap ‘Naar een data-ecosysteem in de open teelten’sluit aan bij het actieprogramma en digitaliseringsvisie van LNV. De roadmap is beschikbaar op de pagina data-intensieve akkerbouw. ‘Het draait allemaal om het creëren van dataruimte per teler, waarin ze in een digitale omgeving hun eigen data beheren, analyseren en gebruiken voor besluitvorming op hun bedrijf. Hiermee kunnen telers meerwaarde halen uit hun data, zoals verbetering van bedrijfsprocessen, duurzaamheidsinitiatieven of verhogen van opbrengsten. Vanuit de individuele dataruimte kunnen telers data gecontroleerd en onder voorwaarden delen met anderen.’

‘Via een dataruimte per teler, hebben telers een digitale omgeving om hun eigen data te beheren en te analyseren’, zegt Corné Kempenaar van BO Akkerbouw. ‘Data gebruiken voor verbetering van bedrijfsprocessen, duurzaamheidsinitiatieven of verhogen van opbrengsten biedt akkerbouwers meerwaarde.’

Gedragscode

Naast de ontwikkeling van dataruimte en het data-ecosysteem daaromheen, zijn transparante afspraken nodig over eigendom, uitwisseling en gebruik van data. ‘De datahouder of leverancier van een digitale tool moet zorgen voor veiligheid, koppelingen en functies. Vergelijk het met een bank, die ook dataruimte aanbiedt voor individuele klanten. Belangrijk is dat de teler beheert wat er in- en uitgaat’, zegt Kempenaar. Hiervoor is de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw opgesteld, waarin onder meer is vastgelegd dat akkerbouwers eigenaar zijn en blijven van data van hun bedrijf. ‘Het doel is ook om drempels te verlagen voor het delen van data. Bijvoorbeeld tussen telers onderling voor benchmarking of met loonwerkers die bijvoorbeeld bespuitingen uitvoeren. Of data delen met ketenpartijen die op basis daarvan advies leveren of werken aan ketenoptimalisatie.’ De PPS Data op Orde in de Open Teelten (DOOPT) en het groeifondsproject NxtGen Hightech De Hollandse Datalinie dragen ook bij aan de ontwikkeling van een betrouwbare methode waarmee akkerbouwers data van hun eigen bedrijf kunnen opslaan en beheren. Binnen NxtGen Hightech ligt veel nadruk op innovatieve hightech-oplossingen voor de landbouw van de toekomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.