Demoproef bij NPPL-teler toont meerwaarde boomspecifiek fruittelen

Aurea Imaging is al jaren actief met dronebeelden in de fruitteelt. Bij NPPL-teler Sander Verstegen is een demoproef aangelegd die de meerwaarde van boomspecifiek fruittelen toont.

Het bedrijf Aurea Imaging is al enkele jaren actief met precisiefruitteelt.  Het bedrijf uit Utrecht is vooral bezig geweest met het verwerken van dronebeelden tot taakkaarten voor boomspecifiek wortelsnoeien, bloemdunnen, gerichte perenknopkeverbestrijding en meer.  Met trekkerfabrikant Kubota loopt een strategisch project waarbij ze samen de mogelijkheden in de precisiefruitteelt verkennen.  Het fruitteeltbedrijf van NPPL-deelnemer Sander Verstegen is één van de bedrijven waar Aurea Imaging demo’s organiseert en proeven organiseert. We spraken met Bert Rijk, Jasper Snijders en Joost Hazelhoff van Aurea Imaging.

Met dronebeelden zie je duidelijk verschillen tussen goedbloeiende en slechtbloeiende bomen.

Demoproef levert interessante resultaten op

Eén van de interessantste zaken is de demoproef die Aurea Imaging in een perceel bij Sander Verstegen aanlegde. Het perceel Kanzi werd in vier blokken verdeeld. Op één blok werd niet boomspecifiek gewerkt en kregen bij wortelsnoei, bloemdunning/zetting en bemesting alle bomen dezelfde behandeling.  In het tegenovergestelde blok werden de genoemde teeltmaatregelen boomspecifiek uitgevoerd met taakkaarten op basis van dronebeelden van de groei en bloei. 

Bij de andere blokken werd één behandeling boomspecifiek uitgevoerd.  Medewerkers van Aurea en Delphy verrichtten tellingen van het aantal bloemclusters, vruchten en scheutlengte per boom bij 80 geselecteerde meetbomen in het perceel. Bij indeling van de behandelingen en selectie van de meetbomen is zorgvuldig gekozen om een gelijkwaardige uitgangspositie te hebben. Het leverde de volgende resultaten op:

De eerste analyse laat mooie resultaten zien, de behandelingen op boomniveau geven tot 18% meer opbrengst (in kilogrammen) terwijl de groei egaler werd. Uit cijfers blijkt wel dat precisiebemesting en precisiewortelsnijden nog niet tot een betere cijfers leiden. Maar met name het effect van het boomgericht met ATS-spuiten is groot.
Ook bij een verderop gelegen perceel Elstar zorgde boomspecifieke ATS-bespuiting voor een spectaculair verschil van gemiddeld 25% meer productie dan het deel dat egale ATS-bespuiting heeft gehad. Dezelfde demoproef lag ook op twee andere fruitteeltbedrijven met iets meer uniforme percelen maar ook daar leverde het object boomspecifiek dunnen (soms in combinatie met groeiregulatie) 4 tot 12% meer productie op. Deze proef bevestigde wel wat je zichtbaar al voor de pluk zag, maar zonder cijfers heb je daar veel minder aan. Het resultaat laat de meerwaarde wel zien.

Perenknopkever

Een toepassing die volgens Bert wel interessant is maar op de NPPL-bedrijven niet speelde, was de plaats-specifieke bespuiting tegen perenknopkever. De perenknopkever is een lastige kever die in de nazomer een eitje in een ontwikkelende bloemknop legt. Vervolgens vreet de larve de bloemknop uit waardoor de bloemknop niet meer bloeit. Bij wat meer aantasting bloeien bomen heel veel minder. Echter de perenknopkever is bijna altijd een plaag op maar een deel van het perceel. Maar daar zijn de gevolgen voor de productie wel enorm. Voor de bestrijding is het middel Gazelle in beeld wat voor een goed biologische evenwicht minder gewenst is.
Aurea Imaging is het gelukt om de infectiehaarden van de perenknopkever met een drone in beeld te brengen om daar vervolgens boomspecifiek met Gazelle op te spuiten, wat resulteerde in een besparing van 40 – 80% aan middel afhankelijk van de ernst van de aantasting. Op bomen die het niet nodig hadden, werd geen Gazelle gespoten en kwam het natuurlijk evenwicht minder onder druk te staan wat in het jaar daarna resulteerde in minder problemen met andere schadelijke insecten zoals de perenbladvlo. Zo gaan milieu, biodiversiteit en portemonnee hand in hand.

Sensortechniek op smalspoortrekker

Bert Rijk ziet dat veel fruittelers Aurea Imaging kennen van het vliegen met drones en het maken van taakkaarten. Maar Aurea is veel meer dan drones en ontwikkelt zich duidelijk ook in andere richtingen. “Aurea Imaging kun je zien als gespecialiseerd bedrijf in het verwerken van data voor toepassing in de precisielandbouw”, ligt Rijk toe.

Een mooi voorbeeld waar ze in het afgelopen seizoen mee bezig geweest, is het uittesten van sensoren die op de trekker gemonteerd worden en de bomen scannen. Tot op heden spelen drones een sleutelpositie in het beeld brengen van de groei en bloei, maar drones hebben ook nadelen. Zo breng je het gewas van bovenaf in beeld wat voor een akkerbouwgewas soms beter past dan fruitteelt. Fruitbomen zijn veel meer een 3-dimensionaal gewas die je ook vanaf de zijkant in beeld wilt brengen. En zaken als een hagelnet maakt het vliegen met drones boven het gewas veel lastiger. Het grote voordeel van sensoren op de trekker is dat een fruitteler voor veel teelt- en spuithandelingen in het groeiseizoen bijna wekelijks door de boomgaard rijdt. Zo krijg je in de loop van het seizoen een veel dynamischer beeld van bijvoorbeeld de groei tijdens het groeiseizoen. Veel dynamischer dan met drones die niet meer dan paar keer per jaar boven een gewas vliegen. Met deze sensortechniek kun je ook vruchten scannen.
Onlangs publiceerde Aurea eerste beelden waar je een sensor de vruchten ziet waarnemen . Waarmee je weer beelden krijgt voor boomspecifieke behandelingen en een prognose van de oogst.

Het ontwikkelen van een goedwerkende sensortechniek voor op de smalspoortrekker is complex maar biedt een hoop kansen. Jasper Snijders licht toe: “We zijn inmiddels bij de derde generatie van ons systeem en hebben nu een goed werkende sensor. Naast bloesemkaarten werken we ook aan groeikrachtmeting en tellingen/maatsortering van appels en peren. Dit seizoen starten we zelfs een experiment om perenbladvlo te kunnen detecteren. In die combinatie van sensoren, detectie algoritmes en landbouwkundige analyse zit de kracht van de Aurea Imaging”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.