Discussie over mogelijkheden en beperkingen strokenteelt

Gangbare en biologische akkerbouwers voerden een goede discussie over de mogelijkheden en beperkingen van strokenteelt tijdens de BioVelddag op 23 juni in Lelystad (Fl.). Dat strokenteelt potentie heeft om biodiversiteit te verhogen en daarmee de druk van schimmels en plagen te verminderen, is volgens WUR-onderzoeker Dirk van Apeldoorn bewezen. Aangesproken gangbare telers lopen aan tegen technische en logistieke problemen.

Van Apeldoorn legt in een veldproef van kool en tarwe uit hoe de systemen elkaar versterken. “Op het moment dat rupsen zich in de kool vertonen, is in de eerdere gezaaide tarwe al een leger aan natuurlijke vijanden opgebouwd’’, aldus de onderzoeker. Wel geeft hij aan dat mobiliteit hiervan, afhankelijk van de soort, zich tot 6 en soms zelfs 3 meter beperkt. Een strook van 12 meter zou het maximum zijn.
Van Apeldoorn beaamt dat tussen de hoofdgewassen op eenzelfde perceel ook minder renderende gewassen staan, maar dat gebeurt ook als akkerbouwers vruchtwisseling met rustgewassen in de tijd toepassen. ‘’Dit is dus niet anders dan gewone landbouwpraktijk, al vraagt het ontwerpen van het ultieme bouwplan wel veel denkwerk,’’ aldus de onderzoeker.

Tekst gaat onder foto verder

WUR-onderzoeker Dirk van Apeldoorn: Het is bewezen dat strokenteelt de potentie heeft om biodiversiteit te verhogen en daarmee de druk van schimmels en plagen te verminderen. Foto’s Jan Willem Schouten

‘Alle techniek is gebouwd voor monocultuur’

Een bottleneck is volgens aanwezige gangbare akkerbouwers in de eerste plaats de mechanisatie. Alle machines die op het land rijden, denk aan kunstmeststrooiers, spuittrekkers en beregeningsapparatuur, zijn ontwikkeld voor een monocultuur. Mettertijd kunnen de ook op deze BioVelddag gedemonstreerde robots met een smallere werkgang wellicht een uitkomst bieden. Evenals de toepassing van druppelirrigatie. De gangbare telers staan hier nog sceptisch tegenover. Zo vinden ze dat getoonde robots niet of onvoldoende reageren op veranderende omstandigheden.  

Een ander genoemd nadeel betreft de (oogst)logistiek. Er gaat enorm veel tijd zitten in het heen en weer rijden en het op het juiste tijdstip bewerken van stroken.

Desalniettemin is Van Apeldoorn positief. ‘’Alle kennis en ervaring die wordt opgebouwd, ook onder voorlopers in de gangbare akkerbouw, is nuttig en wordt in projecten als deze gedeeld.’’

Regeneratieve landbouw

Het valt buiten de proefopzet, maar de gesproken akkerbouwers benadrukken dat een beter bodembeheer en het stimuleren van bodemleven, aansluitend bij principes van regeneratieve landbouw, ook een ‘manier van boeren’ is die het toekomstperspectief versterkt.

De BioVelddag wordt samen met de sector en belangenverenigingen georganiseerd door: Open teelten- WUR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm en de BioAcademy.

Teelt van kool tussen tarwe. Op het moment dat rupsen zich in de kool vertonen, is in de eerdere gezaaide tarwe al een leger aan natuurlijke vijanden opgebouwd.

Bekijk de video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.