‘Dit jaar geen spannende experimenten’

doodpsuiten aardappelopslag

Akkerbouwer Mischa Raedts doet nu twee jaar mee met het NPPL-project. “Ik geloof heilig in precisielandbouw, maar het levert helaas niet direct een bijdrage aan het saldo.”

Mischa Raedts (29) is nog net zo enthousiast voor precisielandbouw als een paar jaar geleden toen hij er fanatiek instapte. Hij en zijn ouders hebben fors geïnvesteerd in machines, bijvoorbeeld in een spuitmachine die plaatsspecifiek middelen kan toedienen.

Hij gelooft in de meerwaarde van innovatieve technieken, zowel voor zijn bedrijf als voor het milieu. Maar de praktijk is weerbarstig. De investeringen in tijd en geld ziet hij niet onmiddellijk terug in rendement. “Als de prijzen en opbrengsten goed zijn dan zijn zulke investeringen geen probleem. Een goede prijsvorming stimuleert bedrijfsontwikkeling. Maar dat was zeker in 2020 niet het geval. Als het gaat om precisielandbouw zetten we dit jaar daarom een pas op de plaats. Dus bij ons geen spannende experimenten in 2021.”

portret mischa raedts
Mischa Raedts doet komend groeiseizoen geen spannende experimenten op het gebied van precisielandbouw.

Apparatuur optimaal gebruiken

Mischa Raedts boert in maatschap met zijn ouders Gert en Milda in Sevenum (L.). De maatschap beteelt 125 hectare zandgrond, waarvan circa 100 hectare tafelaardappelen, grotendeels afgezet onder contract. Raedts neemt sinds 2019 deel aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. “Wij hebben de apparatuur en die willen we natuurlijk zo optimaal mogelijk gebruiken. Ik ben jong, wil vooruit en ben ervan overtuigd dat precisielandbouw de toekomst heeft. Via NPPL kan ik extra leerervaringen opdoen. Dat is mooi meegenomen.”

Variabel loofdoden

Variabel loofdoden is een van de precisietechnieken waar Raedts ervaring mee heeft opgedaan, zowel in 2019 als in 2020. Op veel percelen zijn grote verschillen te zien. “Op de ene plek is het loof volledig afgestorven, andere plekken zijn nog groen. Het is dan zonde om het hele perceel met een volle dosering te bespuiten. Plaatsspecifiek spuiten scheelt kosten, maar is vooral goed voor het milieu.”

Hij heeft hiervoor met recente satellietbeelden op taakkaart.nl een taakkaart gemaakt en in de terminal op zijn trekker ingeladen. “Dat kan allemaal gratis, is niet ingewikkeld, maar kost natuurlijk wel wat tijd. Ik doe dit dus alleen op percelen waar het zinvol is.”

Hij rekent uit dat hij met variabele loofdoding circa €5 per hectare bespaart op chemische middelen (0,5 liter per ha). “Daarvoor hoef je het dus niet te doen. Ik laat hiermee wel zien dat ik rekening houd met het milieu. Bovendien hebben we de apparatuur. Die wil ik optimaal gebruiken.”

Uniforme maat

Variabel poten is een andere precisietechniek die hij toepast. Kerndoel hiervan is om een egale maat aardappelen te produceren. Een uniforme maat levert hem een meerprijs op van 0,5 tot 1 cent per kilo. Op basis van historische biomassakaarten en de uitslag van grondmonsters maakte hij taakkaarten. Dit leidde tot variabele pootafstanden van circa 18 tot 30 centimeter.

Terugkijkend zegt hij: “In 2019 is het qua techniek goed gelukt, maar ik heb er toen wel veel tijd in gestoken. Vorig jaar ging het helaas niet goed. Onze loonwerker had een nieuwe pootmachine aangeschaft. We hadden toen geen tijd om het probleem rustig op te lossen. Je moet op een gegeven moment door. Eigenlijk vind ik dat de dealer in gebreke is gebleven.”

In 2019 lukte het dus wel, maar of dat een-op-een resulteerde in een uniforme maat durft Raedts niet te zeggen. “De aardappelen waren redelijk uniform, maar of dat nu een direct effect was van de variabele pootafstand vraag ik me af. Er zijn meer verklaringen mogelijk, bijvoorbeeld de weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen en de grondkwaliteit.”    

Dronebeelden aardappelopslag   

Afgelopen zomer voerde Raedts een experiment uit: variabel doden van aardappelopslag in een braakperceel. Hiervoor heeft hij gebruikgemaakt van dronebeelden die de opslag heel precies in beeld brachten. “Samen met John Deere en Dronewerkers hebben we er veel tijd ingestoken. Resultaat was een besparing van 50 tot 60% op het gebruikte chemisch middel. Maar als je deze kostenverlaging afzet tegen de meerkosten kom je op nul uit. Het is veel makkelijker om met een volle tank precies op het juiste moment aan de slag te gaan. In dit geval was ik twee weken druk met voorbereiding.”

Als het gaat om precisielandbouw wordt 2021 voor Raedts een rustig jaar. “Ik hoop op minder droogte, betere opbrengsten en hogere prijzen. Maar dat is onzeker. We hebben nu geen ruimte om te investeren. We maken een pas op de plaats en doen dit jaar alleen waar we goed in zijn en waarvan we direct rendement verwachten.”     

monitor
Voor het doodspuiten van aardappelopslag maakt Raedts gebruik van een taakkaart die gemaakt door Dronewerkers. “Resultaat was een besparing van 50 tot 60% op het gebruikte chemisch middel. Maar als je deze kostenverlaging afzet tegen de meerkosten kom je op nul uit.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Mischa Raedts (29), werkt in maatschap met zijn vader en moeder
Plaats: Sevenum (L.)
Sector: akkerbouw en loonwerk
Omvang: 125 hectare
Bouwplan:

  • consumptieaardappelen (100 ha)
  • uien (15 ha)
  • waspeen (10 ha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.