Duurzame bollenteelt vereist precisielandbouw en natuurlijk evenwicht

Voor verdere verduurzaming van de bloembollenteelt is kennis nodig van natuurlijke principes van de bodem en gericht ingrijpen. Ook precisielandbouw (sturen op data) speelt hierin een rol.

Rond dit thema spraken belangenbehartigers en financiers zich uit tijdens de open dag van NLG Holland en Stichting Fieldlab Bol op vrijdag 23 september bij De Wit Flowerbulbs BV in Moerbeek (N.-H.). NPPL was met een stand aanwezig op de beurs, waar vooral adviseurs en leveranciers van natuurinclusief telen zich verzamelden.

Zoeken naar duurzame oplossing

NLG-Holland wordt gevormd door een groep bloembollentelers die al jaren onderzoek doet naar bodemverbetering en het duurzaam oplossen van knelpunten in bemesting en gewasbescherming. De successen die hier worden geboekt kunnen volgens projectleider Colja Corts breder worden toegepast. ‘’Kennis moet zich verspreiden, de hele sector moet om.’’
Eén van de leden is Stef Ruiter (J.C.J. Ruiter-Wever te Andijk), tevens deelnemer in NPPL. Het voorlichtingsmateriaal dat op dit bedrijf is gemaakt, werd door WUR-expert Koen van Boheemen toegelicht. ‘’Rode lijn van de gesprekken was heel erg het zoeken naar alternatieven voor chemisch. Telers en toeleveranciers zien een grote uitdaging, maar ook kans om de impact van de teelt te verlagen’’, zegt hij na afloop. 

Precisie-irrigatie

Wat betreft precisietoepassingen, bemerkt hij een groeiende belangstelling voor precisie-irrigatie. Van Boheemen heeft bezoekers van de stand aangeraden om vooral de NPPL-site te kijken, waar precisietoepassingen staan beschreven, inclusief de ervaringen van collegatelers die hiermee aan de slag zijn gegaan. ‘’Samen discussiëren over nieuwe ideeën en oplossingen is essentieel om als sector te blijven inspelen op de veranderingen die op ons af komen”, aldus de WUR=expert.

Eigen visie uitdragen

Het uitdragen van een visie, was de kern van de boodschap van meerdere sprekers. Het informeren van de maatschappij en politiek werd als zeer belangrijk gezien. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw en voorzitter CIV-Groen, riep de sector op om zich niet alleen te verdedigen, maar ook te profileren. Onder meer omdat ze een bijdrage levert aan gezonde leefstijl en leverancier is van uitgangsmateriaal voor internationale productie.

Daarnaast is de sector nodig om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen. Hoogendijk: ‘’We moeten samen het einddoel zichtbaar maken, zodat elk ingrijpen daarnaartoe leidt.’’ Hierbij gebruikte hij de metafoor van de beeldhouwer. ‘’Die hakt er ook niet zomaar op los.’’ 

Boeren hard nodig

Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur (agrarisch natuurbeheer) borduurde hier op voort. ‘’Boeren zijn hard nodig. Dat moet duidelijker worden neergezet. In onze visie moeten overheden het kader creëren waarin we kunnen opereren. Dus met verplichtingen richting handel een markt creëren voor duurzame geteelde producten en met betalingen voor ecosysteemdiensten uitgevoerd door agrariërs.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.