Eerste prioriteit: drone in de lucht krijgen

Henk Verdegaal met drone

In het nieuwe NPPL-seizoen gaat bloembollenteler Henk Verdegaal verder met plaatsspecifieke bespuiten. Hij wil zo snel mogelijk dronebeelden verzamelen.

Vorig jaar heeft Henk Verdegaal in Noordwijkerhout (Z.-H.) de eerste ervaringen opgedaan met plaatsspecifieke bespuitingen. Zijn belangrijkste NPPL-doel is om daarmee het middelengebruik op zijn bloembollenbedrijf te reduceren. De focus ligt daarbij vooral op de onkruidbestrijding omdat daar qua middelen de meeste beperkingen zijn en komen. Maar ook het slimmer gebruiken van fungiciden heeft zijn interesse en wordt binnen het NPPL-project onderzocht.

Drone aangeschaft

Voor alle toepassingen rondom minder bespuiten heeft Verdegaal informatie nodig van boven. Vorig jaar heeft hij daarom een drone aangeschaft; de DJI Phantom Pro 4 V2.0. VanBoven Drones programmeert daarbij de vluchtplannen voor de percelen en verzorgt de dataverwerking. In de eerste instantie is gekozen voor een standaard gemonteerde kleurencamera.

Met de dronebeelden zijn onder andere de gewashoogte en eventueel ook onkruiden vast te stellen. Zodoende kan hij mogelijk alleen die plekken tegen het onkruid bespuiten. Een tweede camera (multispectraal) kan het gereflecteerde zonlicht vanaf het gewas meten, wat informatie oplevert om de NDVI (een veel gebruikte biomassa-index) te berekenen. Deze levert veel nauwkeurigere beelden dan openbare satellietbeelden, die ook nog eens minder actueel zijn.

 

Drone
Verdergaal wil dit seizoen zo snel mogelijk met de drone de lucht in om beelden te gaan maken.

Snel beelden maken

Door een langere levertijd, beperkte accuduur en een slechte GPS-ontvangst is de drone vorig jaar maar één keer met de multispectraalcamera naar boven geweest. Het heeft toen helaas geen bruikbare data opgeleverd. “We willen nu zo snel mogelijk beelden gaan maken”, vertelt de bollenteler. De drone is nu (begin februari) bij de leverancier en hij wil voordat het gewas half maart opkomt aan het vliegen zijn. Praktisch heeft hij het vliegen inmiddels goed in de vingers.

Overigens focust VanBoven volgens Verdegaal wat meer op de toepassingen bij vollegrondsgroenten. “Daar is een verdienmodel in ontwikkeld voor een accurate oogstplanning. Dat zou moeten leiden tot een betere afstemming van vraag en aanbod.” Op bollengebied gaan ze de activiteiten van afgelopen jaar voortzetten maar vooralsnog niet doorontwikkelen. “Tellingen kunnen wel uitgebreid worden, mocht daaraan behoefte zijn. Ik schat in dat dat waardevolle informatie is, dus dat ik zeker een aantal percelen zal laten tellen.” Gevlogen beelden beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld experts als Sijbrandij zien ze wel als uiterst nuttig; om te zien of er met geavanceerdere methoden wellicht nog meer uit te halen is.

Nieuwe veldspuit

Vanwege de strengere eisen per 1 januari 2021 rondom het gebruik van driftarme doppen en drukregistratie heeft Verdegaal alvast geïnvesteerd in een nieuwe (gebruikte) veldspuit. Deze heeft een breedte van 25 meter breed en is voorzien van luchtondersteuning. Technisch moet de spuit nog worden aangepast om voor precisiebespuiting in te kunnen zetten. Dat geldt voor zowel de terminal in de cabine als de spuitdoppen. Om plaatsspecifiek te kunnen spuiten, moeten individuele doppen aan- en uitkunnen. Bij variabel doseren, per bed, is ook sturing van de afgifte per dop nodig. Er zijn meerdere mogelijkheden zoals het automatisch wisselen van doppen en een frequentiegestuurde dop waarbij de afgifte automatisch wordt aangepast.

Verdegaal wil zich al wel oriënteren op de mogelijkheden maar nog even wachten met het doen van de investeringen. “Eerst de dronebeelden maken en kijken of we die kunnen omzetten in taakkaarten voor de spuit.” De spuit wordt trouwens weer gedragen op een Unimog, wel een zwaardere dan het vorige exemplaar.

Een andere toepassing voor de spuit is het toepassen van de bodemherbicide. Tot nu toe gebruikt Verdegaal een standaarddosering voor alle zandgronden. Er zijn bij hem en zijn begeleider wat vraagtekens over de hoogte van de dosering per liter omdat verschillende partijen verschillende adviezen geven.

In tweede instantie wordt bekeken of het mogelijk is om op basis van het percentage organische stof in de grond te variëren in de dosering. De verschillen zitten vooral tussen percelen in plaats van erin, dus dat maakt een variabele toepassing een stuk eenvoudiger. Mogelijk worden daar dit jaar al wat kleinschalige proeven mee gedaan.

Veldspuit
Vanwege de strengere eisen rondom het gebruik van driftarme doppen en drukregistratie heeft Verdegaal geïnvesteerd in een nieuwe (gebruikte) veldspuit.

Bespuitingen uitsparen

Een ander aspect dit NPPL-seizoen is dat Verdegaal beter onderbouwd de beslissing rondom bespuiten wil nemen. Daarvoor wordt een koppeling gemaakt tussen het adviessysteem van CropVision en het slimme weerstation van Sencrop. “Ik wil er zo snel mogelijk mee aan de slag”, vertelt de ondernemer. Hij verwacht op deze manier met name de middelen voor de bestrijding van vuur, luizen en onkruiden beter gericht in te kunnen zetten.

Het klinkt eenvoudig maar toch erkent Verdegaal dat hij er zelf nog wel voldoende vertrouwen in moet krijgen. “Het idee is om uiteindelijk een paar bespuitingen uit te kunnen sparen. Maar het gewas moet nog wel ten alle tijden goed beschermd zijn.”

Dat hij nu met een spuit met luchtondersteuning kan spuiten gaat per definitie al een besparing opleveren is zijn verwachting. “Het geeft toch een betere bedekking dan traditioneel spuiten.” Verdegaal rekent met een besparing van zo’n 20% op het gebruik van de middelen. In combinatie met de inzet van het beslissingsondersteunend systeem rekent hij op een besparing van zo’n derde op het middelengebruik. Daar komen de voordelen van het toepassen van de dronebeelden nog bovenop. In de loop van het seizoen zal blijken in hoeverre deze dit jaar benutbaar zijn en wat het oplevert aan minder bespuitingen.

 

‘Eerst goed beelden, dan kijken naar mogelijkheden spuit’

Ondanks de matige resultaten van het eerste seizoen is expert Fedde Sijbrandij enthousiast over de mogelijkheden voor precisielandbouw op het bedrijf van Henk Verdegaal.

Sijbrandij heeft goede hoop dat de drone dit jaar waardevolle beelden gaat maken. Dat is ook nodig. “We kunnen ook wel wat doen met satellietbeelden maar de mogelijkheden zijn wel beperkter.” Zeker voor de meer geavanceerde toepassingen zijn de beelden van de multispectraalcamera volgens hem een must om te hebben.

Een punt van aandacht blijft de nauwkeurigheid van de standaard GPS van de drone. Vorig jaar is in een test met een aantal referentiepunten met RTK-GPS ingemeten en vergeleken met de data van de drone. Op basis daarvan is het beeld uitgelijnd.

Sijbrandij ziet goede mogelijkheden voor het gebruik van de spuit met luchtondersteuning die Henk recent heeft aangeschaft. Hij begrijpt heel goed dat de ondernemer eerst wil bekijken hoe groot de besparingsmogelijkheden zijn voordat de spuit wordt omgebouwd. “Eerst goede beelden krijgen van de drone, dan bekijken welke besparingen op basis hiervan gehaald kunnen worden en de mogelijkheden voor de spuit in beeld brengen.”

Over het algemeen is de expert positief over de voortgang op het bedrijf, ondanks dat er voor bollenbedrijven minder kennis en ervaring is. Hij onderstreept dat NPPL zich over drie seizoenen afspeelt. Hij houdt er rekening mee dat de precisietoepassing voor het spuiten van fungiciden pas volgend jaar op het bedrijf gaat gebeuren.

Portret Fedde Sijbrandij
Fedde Sijbrandij (33) is onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen University & Research. Hij ontwikkelt deze technieken voor de akkerbouw en veehouderij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.