Eerste resultaten boomspecifiek wortelsnoei al zichtbaar

Voor fruitteler Sander Verstegen is 2020 het eerste jaar dat hij deelnam aan het NPPL-project. Speerpunt voor het NPPL-project voor zijn bedrijf is het boomspecifiek wortelsnoeien. Sander ziet de eerste positieve resultaten al in zijn boomgaard terug.

Plaatsspecifiek wortelsnoeien

Het belangrijkste thema in het NPPL-project was voor Sander Verstegen het plaatsspecifiek of boomspecifiek wortelsnoeien. Voorafgaand was het nodig om met een dronevlucht in de nazomer van 2019 de verschillen in groei tussen de individuele bomen binnen het pilotperceel Conference in beeld te brengen. Deze beelden werden verwerkt tot een taakkaart om gericht op GPS te kunnen wortelsnoeien.

Na wintersnoei lastig te beoordelen

Als fruitteler wil je dat bomen niet te hard en niet te zacht groeien. Bij te harde groei is het gebruikelijk om een wortelsnoeimes door de grond te trekken waardoor wortels afgesneden worden en de groei rustiger wordt.  Vaak is dat op het moment van wortelsnoeien in de winterperiode,  en als de wintersnoei vaak al gebeurd is, lastig om vanaf de trekker met het blote oog te beoordelen welke bomen te hard groeien.  Dat speelt het sterkste als door verschillen in grondslag, schade door wintervorst aan de perenonderstam of de aftakelingsziekte Pear Decline grote onderlinge groeiverschillen per boom zichtbaar worden.

Snoeien op basis van taakkaart

Door het natte winterweer en de moeilijke rijomstandigheden was het dit jaar lastig om al vroeg in het seizoen te wortelsnoeien. Toen het uiteindelijk beter werd, greep Sander begin april de kans om op basis van een taakkaart boomspecifiek te wortelsnoeien.  Daarvoor kon hij niet zijn eigen wortelsnoeier van Boreco  maar wel een aangepaste versie van hetzelfde type van een loonwerker uit de buurt gebruiken.

Eerste resultaten al zichtbaar

Wat betreft het boomspecifiek wortelsnoeien vroeg het exact op de juiste plek het wortelsnoeimes de grond in laten gaan wat extra aandacht. Maar uiteindelijk was dat in samenwerking met Bert Rijk van Area Imaging met wat schuiven op de taakkaart ook weer vlot opgelost. Verder werkte het technisch naar tevredenheid.

Inmiddels zijn er op het  einde van het groeiseizoen op het betreffende perenperceel door projectuitvoerder Pieter van Dalfsen de waarnemingen rond de groeiverschillen uitgevoerd. Het is nog even wachten op de verwerking tot uiteindelijke cijfers die gemeten zijn. Maar voor Sander is het al een succes want in de boomgaard is al goed te zien dat de groei van de bomen veel uniformer is geworden.

Aanpassingen wortelsnoeier

Volgend jaar wil hij op een groot deel van het bedrijf boomspecifiek gaan wortelsnoeien. Voor de pluk is door Area Imaging met een drone deze keer over alle percelen van het fruitteeltbedrijf gevlogen. Het opstellen van een taakkaart is nog een klus voor de komende periode.

In de afgelopen periode is in samenwerking met GPX Solutions zijn eigen wortelsnoeier al deels aangepast voor dit doel.  Er zijn nieuwe ventielen voor de hydrauliek op de snijder gezet. En is  een extra kastje op de wortelsnoeier  geplaatst dat het samenspel tussen taakkaart, GPS-signaal en het wortelsnoeimes goed regelt.

Meer capaciteit

De standaard hydraulische cylinder op de wortelsnijder wordt nog vervangen door een exemplaar die meer capaciteit heeft.  Dat is hard nodig om het wortelsnoeimes  veel vlotter het mes in en uit de grond te krijgen. Zonder deze extra hydraulische capaciteit is de rijsnelheid slechts 1 tot 1,5 kilometer per uur en straks kan hij weer 3 tot 3,5 kilometer per uur rijden. En dat komt al heel dicht in de buurt van de 4 tot 4.5 kilometer per uur  waar je normaal als rijsnelheid bij het wortelsnoeien aan houdt.

Boreco wortelsnoeier, ziet er op eerste oog niet anders uit dan een normaal exemplaar.
De aangebrachte diepteregeling.
Links op de foto is de aanpassing aan de hydrauliek van de wortelsnijder te zien. Het rechter regelkastje met Raven Rate Control Module is aangebracht om het het samenspel tussen taakkaart, GPS-signaal en het wortelsnoeimes goed te verlopen.

Plaatsspecifiek bemesten

Naast het gericht remmen van de te hard groeiende bomen wilde Sander ook met het boomspecifiek bemesten aan de gang  met als doel om de groei te  stimuleren van de te zacht groeiende bomen. Dat bereik je met het gericht rond de bloeiperiode geven van (opgeloste) kunstmest aan alleen de zwakste bomen. Met wat extra mest zouden die harder moeten gaan  groeien. De aanpassing van de onkruidspuit voor dit doel kwam te laat maar is inmiddels wel gedaan.  De belangrijkste aanpassing is het kunnen vervangen van de spuitbalk met onkruiddoppen door twee broeskoppen.  Deze aanpassing is samen met Hendrik Hol van het mechanisatiebedrijf Hol en ook van Hol Spraying Systems (HSS) gedaan. Omdat dit meer pompcapaciteit vraagt, werk je niet als bij de onkruidbestrijding tweezijdig maar nog maar eenzijdig. Of dit boomspecifiek bemesten oplevert wat er van verwacht wordt, is een belangrijke projectdoelstelling voor 2021.

Spuittechniek 

Wat betreft spuittechniek heeft Sander net als de voorafgaande drie jaren met zijn drierijige HSS-spuit op GPS gespoten. De integratie van de boomgaardspuit met het registratieprogramma Agromanager wat Sander sinds dit jaar gebruikt verloopt vlot.  De ontwikkelingen rond de nieuwe PWM-techniek bij vooral zijn NPPL-collega Martijn Slabbekoorn volgt hij goed. Op zich spreekt het op basis van het monitoren van het gewas het veel gerichter spuiten als er alleen blad voor de spuitdoppen zit hem erg aan.  Omdat het bedrijf onlangs met 30 hectare gegroeid is, is voor hem in zo weinig mogelijk tijd het gehele bedrijf kunnen spuiten wel van nog groter belang.  In de komende jaar of jaren oriënteert hij verder of het richting een tweede drierijige spuit op het bedrijf extra gaat of dat het richting een autonoom rijdende enkelerijige boomgaardspuit met PWM-techniek gaat.

Monitoren van de pluk

Voor komende winter staat ook het beter plaatsspecifiek kunnen vastleggen van oogstgegevens tijdens de pluk op het programma. Vorig jaar had hij proefgedraaid met een systeem waarbij op de pluktreinkarren een weeginstallatie was gemoniteerd.  Dat werkte in 2019 wel maar had ook zijn bezwaren. Allereerst kwamen de voorraadkisten wat hoger te staan waardoor het direct in de kist plukken door de plukkers lastiger werd. En de plukperiode in 2019 kenmerkte zich door veel regen en moeilijk kunnen rijden. En dan is het extra gewicht van de weeginstallatie helemaal niet gewenst. Het is één van de punten waarbij hij met Area Imaging en de trekkerfabrikant Kubota die meer zijn gaan samenwerken rond precisielandbouw aan gaat puzzelen.

Boomspecifiek vruchtdunnen

In 2021 wil Sander wel voor het eerst aan de slag met boomspecifiek vruchtdunnen.
Oogst 2020 was bij Sander net als bij veel appeltelers wat minder en met grote verschillen in dracht per boom. Daar liggen voor hem duidelijk kansen voor de precisiefruitteelt. In het voorjaar zag je duidelijk dat de bloei van een deel van de bomen zwaar tegenviel maar dat er in hetzelfde perceel ook bomen met veel bloemknoppen waren. Het mooiste is dat de bomen uniform bloeien, want dan is het vruchtdunnen het gemakkelijkste uit te voeren. Maar het is heel voorspelbaar dat het beeld volgend jaar het tegenovergestelde is dan dit jaar. Alleen zullen er dan meer bomen staan die zwaar bloeien en minder bomen die tegenvallen in bloei.

Uniforme vruchtdracht
Een meer uniforme bloei en nog belangrijker uniformere vruchtdracht kun je bereiken door de rijkbloeiende bomen in de aanplant vroeger en vaker met dunmiddelen te spuiten dan minder goed of ronduit slecht bloeiende bomen. Zo wil Sander in het volgende jaar al in de volle bloei de best bloeiende bomen met de meststof ATS spuiten. ATS zorgt dat een deel van de bloemen verbranden en niet meer vrucht zetten. Alleen de vruchten die dan al bestoven zijn groeien nog wel door.
Op basis van dronebeelden die de witte kleur van de bloemblaadjes herkennen, kun je de taakkaart vullen waarmee per boom gericht voor dunning gespoten kan worden. Dezelfde beelden kunnen eventueel ook gebruikt worden voor latere toepassingen van andere vruchtdunningsmiddelen zoals bijvoorbeeld Brevis. Op deze manier wil Sander het aantal uren dat met de hand gedund worden fors terug brengen. “Je hebt jaren dat we echt 200 uur per hectare op de dungevoelige rassen zoals Elstar en Kanzi aan het handdunnen waren”, licht Sander toe. Dat willen ze zo terug brengen naar 50 tot 75 uur met de hand dunnen wat een flinke besparing aan dure arbeid is.

Terugblik en vooruitblik op NPPL-deelname

Wat betreft het NPPL-project was voor Sander bij de aftrap van het nieuwe project begin 2020 een meer uniforme groei door de maatregelen vanuit precisiefruitteelt het belangrijkste doel. Voor 2021 blijft voor hem het bereiken van een uniformere groei op zijn percelen het belangrijkste doel. Je moet volgens hem zoiets echt over meerdere jaren bekijken en het begint al met een effect van het al dan niet wortelsnoeien in april j.l. op de bloemknopvorming. En daar komt dus volgend jaar het gericht stimuleren van de groei van de zwakkere bomen door plaatsspecifiek bemesten erbij.
Vanuit het project heeft Pieter van Dalfsen goed werk gedaan door het met metingen monitoren van het effect van plaatsspecifiek wortelsnoeien. Daar kom je als fruitteler nooit zelf aan toe. En Sander vond het wel fijn om met Pieter met al zijn ervaring rond precisielandbouw te sparren.

Wat betreft de communicatie zijn er regelmatig wel berichten verschenen . Tijdens de lockdown door corona ging het filmen van het plaatsspecifiek wortelsnoeien met de videograaf vanuit het NPPL-project niet door. Maar door zelf gemaakte filmpjes met Sander’s eigen mobiel te gebruiken hebben uiteindelijk velen wel mee kunnen kijken.

Wel vindt Sander jammer dat de communicatie naast de NPPL-site en het in de fruitteelt wat minder gelezen vakblad Groenten & Fruit wat kleiner publiek heeft. Hij zou liefst wat meer aandacht in het veel meer gelezen NFO-vakblad Fruitteelt en Fruitteeltkrant zien. Alhoewel beide bladen met hun eigen wekelijkse digitale nieuwbrieven de openbare informatie inclusief foto’s en video vrij van copyright weleens overnamen, mag dat nog wel wat vaker, aldus Sander.

1 Comment

  • Jan Kievit zegt op 07-11-2020 - 14:20 :

    Doordat gewabeschermingsmiddelen geen toelating en het voedsel pakket in ned met een consument die steeds meer eisen stelt door bv greenpeace en andere milieugroepen gaan de kostprijs stijgen conferrence peren kost prijs in 2020 0.55€perkg conference teler moet opbrengst krijgen van 1.00€ tot 1.25 € perkg consument betaald dan inde supermarkt 3 € perkg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.