Ekobot effectief, maar teeltsituatie bepaalt potentie

De Ekobot is een effectieve hulp in de strijd tegen onkruid in uien. Dat is de belangrijkste conclusie van een pilot met de onkruidwiedrobot, die de afgelopen periode werd uitgevoerd bij Gijs Krol in Gemert (N.-Br.).

Desondanks wist de uienteler niet te besparen op zijn herbicidengebruik; iets wat hij vooraf wel had gehoopt. “Dat komt mede door de hoge onkruiddruk in dit gebied en door het feit dat ik de lat heel hoog leg.”

Eerste praktijkproef

De proef bij Krol Aardappelen was de eerste praktijkproef met de onkruidwiedrobot buiten Zweden, waar het bedrijf Ekobot gevestigd is. “Deze onderneming ging enkele jaren geleden aan de slag met de ontwikkeling van deze robot voor de uienteelt”, vertelt Jeroen de Bruin, onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen UR. “Dit omdat het pakket aan herbiciden steeds verder verschraalt. Telers wereldwijd zoeken daarom naarstig naar alternatieven. Daarnaast is de ui een relatief lastig te herkennen gewas. Wanneer het lukt om hierin onkruid te detecteren en te wieden, kun je het principe eenvoudig kopiëren naar andere gewassen, zo was de gedachte.”

Inmiddels is een nulserie van de Ekobot beschikbaar, die al eerder werd getest bij een uienteler in Zweden. Ekobot wilde echter ook graag proeven uitvoeren in andere landen, en klopte daartoe aan bij de WUR. “Wij hebben hen toen in contact gebracht met Gijs Krol van Krol Aardappelen. Dit resulteerde uiteindelijk in een pilot. Deze ging begin mei van start en draaide vier weken.”

Onkruid ‘wegmeppen’

De robot, die zich autonoom over het veld beweegt, heeft een spoorbreedte van twee meter. Bij Krol kon hij zeven rijen meenemen in één werkgang. “De unit bevat zeven kleurencamera’s, die elk een rij onder de loep nemen en de planten van de zijkant bekijken. Op basis van Artificial Intelligence weet de robot hoe een uienplant eruitziet, en kan hij dus ook onkruid detecteren. De ‘vingers’ aan de robot meppen of schuiven het onkruid vervolgens weg”, legt De Bruin uit.

De Ekobot is ontwikkeld om tien hectare uien onkruidvrij te houden. Gemiddeld kan de wiedunit drie hectare per dag aan. Bij Krol werd de Ekobot beproefd op een oppervlak van 2,5 hectare. De WUR-experts monitorden het project. “We begonnen in het kramstadium en gingen door tot het vijfde pijpstadium. Daarna moesten we stoppen omdat de uien te groot waren geworden en het risico op beschadiging op de loer lag.”

Geen grote belemmeringen

Volgens de onderzoeker is duidelijk geworden dat de robot doet wat ‘ie moet doen: hij herkent en verwijdert bijna alle onkruiden en beschadigt vrijwel geen gewas. “Dus in de basis werkt de machine. Hoewel het instellen van de robot nog wel wat programmeerkennis vereist, zie ik geen grote belemmeringen voor een verdere uitrol.”

Gijs Krol deelt die mening en geeft ook aan dat de Ekobot het merendeel van de onkruiden weet te pakken. “Mooi is ook dat de robot niet alleen onkruid weghaalt in de rijen, maar ook tússen de planten. Wel zagen we dat ‘ie wat moeite had om onkruiden van vier centimeter of groter weg te krijgen; deze waren vaak te diep geworteld. Dikwijls had de robot twee werkgangen nodig om deze te verwijderen. Misschien was dit ook minder een probleem geweest wanneer we eerder hadden kunnen starten met de pilot, en de onkruiden nog meer bij de basis hadden kunnen tackelen.”

Tekst gaat onder foto verder

Uienteler Gijs Krol is tevreden over de werking van de Ekobot. Het werken met deze veldrobot heeft er niet toe geleid dat hij minder bespuitingen hoefde uit te voeren. Foto’s: Koos Groenewold

Niet minder bespuitingen

De akkerbouwer had vooraf gehoopt minder herbiciden te hoeven inzetten op het betreffende perceel. Dat bleek echter niet het geval: Krol gebruikte net zoveel bodemherbiciden als andere jaren en voerde na het vijfde pijpstadium ook nog een bespuiting uit met een contactherbicide. “Dit kwam echter niet omdat de robot niet goed zijn werk deed. De onkruiddruk hier op de zandgronden is enorm hoog. Hierdoor kun je geen enkel risico nemen en niets tolereren. Ook leg ik de lat persoonlijk heel hoog; ik wil mijn veld helemaal zuiver hebben. Voor telers in kleigebieden, waar onkruid minder een probleem is, biedt de Ekobot zeker mogelijkheden om het aantal bespuitingen te reduceren.”

Ook voor biologische telers, die zijn aangewezen op handmatig wieden, ziet Krol potentie. En zelf wil hij in de toekomst wellicht ook een vervolgproef opzetten. “De maatschappelijke druk om duurzamer te werken wordt immers steeds groter; we zullen toch ‘iets’ moeten. Het zou wel mooi zijn als de robot in de toekomst ook mogelijkheden biedt om uien in een later groeistadium dan het vijfde pijpstadium te wieden. Kortom: het principe van de Ekobot werkt, maar de specifieke teeltsituatie bepaalt de potentie.”

Grote belangstelling

Volgens Jeroen de Bruin is er vanuit diverse hoeken belangstelling voor de Ekobot. Dat bleek ook tijdens de demodag die WUR Open Teelten, NPPL en Boerderij van de Toekomst op 31 mei organiseerden. “Vooral biologische telers hebben belangstelling voor de Ekobot, die te leasen is voor circa € 30.000 per jaar. Daarnaast wordt al gekeken naar de mogelijkheden om de robot in te zetten in andere gewassen. Onder meer suikerbieten en chicorei komen dan in beeld, omdat in deze teelten steeds minder middelen inzetbaar zijn. Kortom: we gaan zeker nog meer horen van deze onkruidwiedrobot.”

Bekijk de video over de Ekobot:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.