Enorme besparing op middel door spotspraying ridderzuring

Na enkele jaar van uitproberen op kleinere schaal gaat Stef Ruiter van bloembollenbedrijf Ruiter-Wever in Andijk (N-.H.) dit seizoen de praktijk in met een plaatsspecifieke aanpak van ridderzuring in grasland bij melkveehouders, waarmee hij samenwerkt voor de tulpenteelt. Kort gezegd komt het er op neer dat eerst met behulp van een drone de zuring in kaart worden gebracht, waarna ze met de veldspuit pleksgewijs worden bespoten. 

Lees in dit artikel:

Stef Ruiter gaat dit jaar pleksgewijs zuring bestrijden, nadat deze eerst met een drone in kaart is gebracht. Foto: Jan Willem Schouten

Ten opzichte van volvelds spuiten heeft dat verschillende voordelen: meer dan 90% besparing op onkruidmiddel, stikstofbinder klaver wordt gespaard en geen groeistagnatie van het gras waar niet gespoten wordt. Ten opzichte van handmatige spotspraying met de rugspuit geeft het werken met een taakkaart en veldspuiten een enorme arbeidsbesparing, waarbij ook  nog eens de nauwkeurigheid toeneemt, mindere gemiste zuringplanten.

Melkveehouder Auke van Zanten in Andijk, bij wie zaterdag 15 april met de drone werd geïnventariseerd en maandag de 17de werd gespoten, kan de mate van groeistagnatie niet precies kwantificeren, maar vertelt dat het gras ‘een behoorlijke opdonder’  van een volvelds bespuiting krijgt.

Melkveehouder Auke van Zanten constateert dat de grasgroei behoorlijk vermindert met een volveldsbespuiting. Met een lokale bespuiting stagneert de groei veel minder. – Foto: Jan Willem Schouten

Zuring is een lastig wortelonkruid,  in die zin dat het bij onvoldoende bestrijding een hardnekkig probleem kan worden. Zuring concurreert met gras en de oliehoudende zaden passeren ongeschonden het inkuilproces en het maagdarmstelsel van de koe als het zaad mee worden geoogst. Met het uitrijden van de mest worden de volgende generatie zuring dan in feite weer uitgezaaid. En specifiek voor bollentelers is zuring lastig, omdat ze door de netten heen groeien en dan met het rooien een probleem geven.

Minder chemie past in overheidsstreven

Daarom is het belangrijk dat zuring voortdurend onderdrukt wordt. Niet alleen voor een goede teelt van gras, maar ook voor de bollenteelt. Ruiter streeft er namelijk naar om daarin de inzet van chemische middelen, waaronder herbiciden, te minimaliseren. De huidige praktijk is dat bij een lichte aantasting van een perceel de zuring met de hand wordt bestreden. Bij een zware bezetting wordt het onkruid volvelds met de spuitmachine bestreden.

Een lage bezetting van een perceel met zuring betekent dat het voorafgaand aan een bollenteelt niet eerst hoeft te worden doodgespoten. “We kunnen het dan direct mulchen, de toplaag met de frees ondiep fijnmaken. Dat geeft voeding aan de bodem en stimuleert het bodemleven. Op weg naar meer regeneratief landbouwsysteem.”

In samenwerking met melkveehouders houdt Ruiter-Wever een vruchtwisseling aan met gemiddeld eens in de acht jaar tulpenbollen. Soms tussendoor ook nog een groentegewas.

Het mulchen van grasland zonder eerst dood te spuiten met glyfosaat, past in de wens van landbouwminister Piet Adema om, vooruitlopend op een verplichting,  alternatieven te gebruiken voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen. Uiterlijk 2025 zouden alternatieven verplicht worden, schreef hij half april aan de Tweede Kamer. Adema nodigt  melkveehouderij-, akkerbouw- en bloembollensector uit om met alternatieven te komen voor het doodspuiten van grasland.
 

Markering op 4 centimeter nauwkeurig

Ruiter laat de perceelscans uitvoeren door het bedrijf ABDrone van Leks Bolderdijk in Stadskanaal.  ABDrone maakt met een drone vanaf 40 meter hoogte zo’n 150 foto’s per hectare, en laat die foto’s via image stitching (aan elkaar naaien)  combineren tot één beeld van het gehele perceel in hoge resolutie. Daarin worden de zuringplanten (of desgewenst andere planten) door een computeralgoritme gedetecteerd en dat is dan weer de basis voor de taakkaart die Ruiter 3 à 4 dagen na de dronevlucht krijgt aangeleverd.

Leks Bolderdijk van ABDrone scant met een drone waar de zuring in het veld staat. – Foto: Jan Willem Schouten


De planten worden door de drone op de kaart vastgelegd met een nauwkeurigheid van 4 centimeter. Stef Ruiter heeft met de veehouders afgesproken om bij de bespuiting een cirkel met een diameter van 50 centimeter aan te houden, dus 25 centimeter rondom het hart van de plant. De spuitdoppen op de Agrifac-spuit zitten op een onderlinge afstand van 30 centimeter. “Dus gaan boven een zuring altijd twee doppen even aan”, licht Ruiter toe. “Met die 50 centimeter weten we zeker dat de zuring goed geraakt wordt. Ik denk dat we op den duur de cirkel wel kunnen verkleinen, dan kunnen we nog meer middel besparen.”

Precisietechniek voor ecoregeling

Zowel Bolderdijk als Ruiter vinden dat de besparing op herbicide,  samen met de wens van minister Adema om niet meer dood te spuiten met glyfosaat, een stevig argument is om spotspraying van graslandonkruiden  op te nemen in de ecoregeling. Als deze manier van werken in de ecoregeling punten oplevert, dan helpt dat boeren die het systeem toepassen, om eerder de score Brons (+€60/ha), Zilver (+€100/ha) of  Goud (+€200/ha) te halen.

In de ecoregeling voor 2023 heeft precisielandbouw nog geen plek gekregen. Op aandringen van de Tweede Kamer wordt momenteel gewerkt aan het toevoegen van  precisietechnieken per 2024  aan de 22 activiteiten die al in de regeling zijn opgenomen. Welke precisietechnieken dat zijn, staat nog niet vast.

Centrale rol voor loonwerker

Stef Ruiter begint nu met spotspraying bij de telers waarmee hij in West-Friesland land ruilt. “Maar deze aanpak is niet per se iets wat met de bollenteelt samenhangt. Wij werken hier toevallig al samen met de melkveehouders en wij hebben de machines. In feite kan iedere melkveehouder in Nederland er mee aan de slag. Tenminste als hij een loonwerker in de buurt heeft die een spuit heeft of wil aanschaffen met de mogelijkheid van spotspraying.  Mooi zou zijn als loonbedrijven in een bepaald gebied een coördinerende zouden gaan spelen; dat ze de plaatsspecifieke onkruidbestrijding als dienst gaan aanbieden aan klanten. Ze zouden het maken van de taakkaarten kunnen regelen en vervolgens de bespuiting uitvoeren. Het systeem is zo uit te rollen.”

Dronekosten maken spotspraying nog duurder dan volvelds spuiten

Kosten spotspray herbicide versus volvelds spuiten ridderzuring

Spotspray Bedrag Volvelds Bedrag
1,5 liter Tapir per hectare à €43 per liter* x 8 procent € 5,16 1,5 liter Tapir per hectare à €43 liter € 64,50
Dronevlucht incl. taaktaart** € 70 per hectare
Spuitloon hightech spuit spuit € 50 per hectare Spuitloon klassieke spuit € 40 per hectare
Totaal € 125,16 € 104,50
*Volgens opgave Agrifirm
**Richtprijs, afhankelijk van aantal hectares en percelen.

Dit kost het maken van een taakkaart ridderzuring

ABDrone in Stadkanaal hanteert voor de prijsopbouw dronevlucht uitmondend in een taakkaart drie elementen:

 • Voorbereidingskosten per dag: €100
 • Dronevlucht voor RGB-opnames: €30 per he, met een minimum van 8 hectare ofwel €240
 • Taakkaart maken: €200 voor de eerste twee percelen, €180 voor perceel drie en meer.
Aangrenzende percelen met eenzelfde gewas worden samengevoegd tot één groot perceel.

Voorbeeld voor een perceel van 15 hectare:
 • Voorbereidingskosten: €100
 • Dronevlucht: 15 x €30 = €450
 • Taakkaart: €200
  Totaal €750 voor 15 ha = €50 per hectare.

Voordelen van spotspraying van ridderzuring in grasland

 • Enorme besparing van herbicide t.o.v. volvelds spuiten
 • Veel minder arbeidsintensief dan handwerk
 • Beter resultaat dan handwerk: meer planten geraakt
 • Geen groeidip van het gras waar niet gespoten wordt

 • Precisiespuiten ridderzuring in grasland
  • dronevliegen
  • taakkaart maken
  • spotspraying toepassen

  Bij grote oppervlaktes komt spotspraying financieel beter uit de bus

  Ook NPPL-deelnemer Jan Pieter Evenhuis, akkerbouwer en loonwerker in Giethoorn (O.) werkt met taakkaarten voor spotspraying. Hieronder heeft hij twee cases uitgewerkt, één voor ridderzuring op 5 ha grasland, één voor de bestrijding van aardappelopslag op 25 hectare suikerbieten.
  In deze door Evenhuis uitgewerkte situaties is bij ridderzuring is spotspraying duurder dan volvelds spuiten. In de suikerbieten is juist de aanpak van aardappelopslag via spotspraying goedkoper. Dat komt door de grotere oppervlakte bij de suikerbieten. De dronekosten van €900 worden daar omgeslagen op 25 hectare. Dat komt neer op €36 per hectare. Bij het grasland met ridderzuring gaat het om €500 dronekosten voor 5 hectare, ofwel €100 per hectare. “Die dronejongens komen ook niet voor niets”, aldus Evenhuis.
  In beide gevallen is sprake van een grote milieuwinst.

  Spotspray
  In deze praktijksituatie is een perceel van 5 hectare grasland ingevlogen met een RTK-GPS drone om de aanwezige ridderzuring in kaart te brengen. Het resultaat is dat er 15% uiteindelijk gespoten is en er 85% bespaard is. 220 liter gespoten op 5 hectare. – Spuit cocktail: 300l/ha water, 1.5L Tapir, 0.25 Starane top • Bij een volvelds bespuiting spuit men: 5×300 liter= 1.500 liter water, 5×1.5 liter= 7.5 literTapir, 5×0.25 liter= 1.25 liter Starane top Bij spotspray is 14.67% van de totale hoeveelheid gebruikt. Dit geeft dat er 85.33% aan chemie is bespaard. En ook aan werkzame stof.
  De werkzame stoffen van de middelen zijn als volgt.
  Tapir:

  Werkzame stof Hoeveelheid per liter Totale hoeveelheid
  Clopyralid 80 gram 598,8 gram
  Florasulam 2,5 gram 18,713 gram
  Fluroxypyr-meptyl 144,1 gram 1.078,589 gram
  Starane top:
  Werkzame stof Hoeveelheid per liter Totale hoeveelheid
  Fluroxypyr-meptyl 480 gram 598,8 gram
  Dit resulteert dat er in totaal 2,3 kilo werkzame stof wordt gebruikt. En dus 0,46 kilo per hectare. Wanneer 85.33% hier van kan worden bespaard geeft dit een grote winst op de milieu-impact.
  Ook resulteert dit in een besparing van de kosten op aan middelen die gebruikt worden.
  Let op: Vóór de toepassing van spotspray moet momenteel nog gevlogen worden met een drone. Dit is een extra kostenpost en het kost veel tijd. Dit gaat af van de goed werkbare dagen die er zijn om de zuring goed te kunnen bestrijden.

  Kostenplaatje
  Volvelds
  Bewerking Kosten per hectare Totaal
  Spuiten € 40 € 200
  Middelen € 100 € 500
  Totaal € 700
  Spotspray
  Bewerking Kosten per hectare Totaal
  Spuiten € 50 € 250
  Middelen € 14,67 € 73,35
  Drone en taakkaart € 500
  Totaal € 823,35
  B. Case: Aardappelopslag in Bieten
  Spotspray
  In deze praktijksituatie is een perceel van 25 hectare bieten gevlogen met een RTK-GPS drone om de aanwezige aardappelopslag in kaart te brengen. Het resultaat is dat er op 10% van het totale oppervlak gespoten is en er dus 90% onbespoten is gebleven.
  750 liter gespoten op 25 hectare
  Spuitcocktail: 300 lieter per hectare water, 0.4 liter Tramat, 1liter Lontrel, 1 liter Robbester (olie)

  Bij een volvelds bespuiting spuit men:
  25×300 liter= 7.500 liter water
  25×0.4 liter= 10 liter Tramat
  25×1 liter= 25 liter Lontrel
  25×1 liter= 25 liter Robbester (olie)
  Bij spotspraying is 10% van de totale hoeveelheid gebruikt. Dit geeft dat er 90% aan chemie, en dus werkzame stof, is bespaard.
  De middelen bevatten de volgende werkzame stoffen:
  Tramat:
  Werkzame stof Hoeveelheid per liter Totale hoeveelheid Hoeveelheid spotspray
  Ethofumesaat 500 gram 5.000 gram 500 gram
  Lontrel:
  Werkzame stof Hoeveelheid per liter Totale hoeveelheid Hoeveelheid spotspray
  Clopyralid 100 gram 2.500 gram 250 gram

  Dit resulteert dat er in totaal 7,5 kilo werkzame stof wordt gebruikt. Dit is 0,3 kilo per hectare.
  Wanneer 90% hiervan kan worden bespaard geeft dit een grote winst op de milieu impact, namelijk 0,75 kilo werkzame stof en dit is 0,03 kilo per hectare.
  Ook resulteert dit in een besparing van de kosten aan middelen die gebruikt worden.
  Wel moet voor de toepassing van spotspraying op dit moment nog gevlogen worden met een drone. Dit is een extra kostenpost en het kost veel tijd. Dit gaat af van de goed werkbare dagen die er zijn om de aardappelopslag goed te kunnen bestrijden.

  Kostenplaatje
  Volvelds:
  Bewerking Kosten per hectare Totaal
  Spuiten € 40 € 1.000
  Middelen € 80 € 2.000
  Totaal € 3.000
  Spotspray
  Bewerking Kosten per hectare Totaal
  Spuiten € 50 €€ 1.250
  Middelen € 8 € 200
  Drone en taakkaart € 900
  Totaal € 2.350

  Bekijk de video

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
  de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.