Ervaring NPPL-deelnemers: besparing bodemherbiciden 13%

Bij variabel doseren van bodemherbiciden is door deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) een besparing van gemiddeld 13% aan middelen gerealiseerd. Dat blijkt uit een evaluatie van deze precisietoepassing in de jaren 2018 en 2019. De bodemherbiciden werden gespoten in uien, aardappelen en lelies.

In 2018 kostte het vier telers die deelnemen aan NPPL veel moeite om de spuitmachine op basis van de taakkaarten aan de gang te krijgen. De problemen werden veroorzaakt door software of door miscommunicatie tussen partijen. Nadat deze aanloopproblemen overwonnen waren, konden de telers aan de gang met het variabel doseren van de bodemherbiciden. In het volgende jaar (2019) ging het variabel doseren van bodemherbiciden bij deze deelnemers al vlotter. Ook bij de nieuwe gebruikers (3 NPPL-deelnemers) ging het in 2019 redelijk goed.

Besparing

In deze twee jaren zijn twaalf verschillende toepassingen met bodemherbiciden uitgevoerd. Twee gebruikers varieerden de dosering rondom de standaarddosering (afhankelijk van organische stof of lutumgehalte van de bodem) om zo de effectiviteit van het middel te verhogen. Bij de andere gebruikers lag de focus op het besparen van middelen. Zij bespaarden gemiddeld 13% aan middelen ten opzichte van de standaarddosering die de telers eerder aanhielden. Ten opzichte van de waardes uit de Kwantitatieve Informatie (KWIN) 2018 is er 35% middel bespaard (uitgezonderd zaaiuien op zandgrond omdat die niet in de KWIN worden vermeld). Dit komt neer op een besparing van €25,59 per hectare ten opzichte van de standaarden van de telers en €44,54 per hectare ten opzichte van de KWIN.

Geen hogere onkruiddruk

Ondanks deze besparingen op middelen was er geen hogere onkruiddruk. Meerdere telers zijn van mening dat er na toepassen van variabel doseren van bodemherbiciden sprake is van een iets hogere opbrengst en dat het gewas er beter bij staat. Dit is echter niet onderbouwd met nauwkeurige opbrengstmetingen.

Doordat er minder middel is gebruikt, is er ook de een flinke verbetering voor de druk op het water- en bodemleven gerealiseerd. Op basis van de ervaringen in deze twee jaar is de slotsom dat de middelenopbrengst en de verwachte meeropbrengst opwegen tegen de kosten voor het maken van een bodemscan en een taakkaart.

Binnen NPPL is in 2020 het variabel doseren van bodemherbiciden voortgezet. De resultaten hiervan worden binnenkort gepubliceerd.

Meer informatie: Variabel doseren van bodemherbiciden 2018-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.