Farmmaps biedt mogelijkheden voor aardappelteler

Met de vernieuwing van Farmmaps komen steeds meer applicaties beschikbaar, waaronder voor aardappeltelers. Ze maken variabel werken mogelijk en ondersteunen bij beslissingen.

Farmmaps, de opvolger van Akkerweb, is dit voorjaar officieel gelanceerd. Het dataserviceplatform is sterk op het gebied van beheer van perceelsdata, combineren van gegevens en exporteren van taakkaarten en overzichten. Het is niet de enige tool op dit gebied maar Farmmaps onderscheidt zich door input en rekenregels van Wageningen University & Research (WUR) en andere kennisinstituten.

Mogelijkheid data delen

Farmmaps is een zogenoemd open platform; dat betekent dat partijen buiten WUR diensten en apps kunnen aanbieden. Zodoende zijn er zowel apps van WUR als commerciële aanbieders te vinden. De opzet maakt het mogelijk dat de applicaties zoveel mogelijk data delen, zoals informatie over de percelen of weersgegevens.
De basis voor Farmmaps zijn de eigen perceelsgegevens van de ondernemers. Deze zijn handmatig in te voeren of in te laden via RVO of uit andere BMS-systemen. Het systeem werkt verder met alle reguliere databronnen, dus vanuit satellieten, drones en de verschillende typen sensoren.

Apps voor aardappeltelers

Voor aardappeltelers zijn een aantal specifieke applicaties ontwikkeld. Ze hebben betrekking op verschillende aspecten van de aardappelteelt. Er zijn apps die het mogelijk maken variabel te werken zoals bij het spuiten van bodemherbiciden, poten, stikstof bijbemesten of loofdoden.
Andere apps werken meer teeltondersteunend zoals apps voor het bepalen van het beste moment om te beregenen, spuiten tegen phytophthora (in combinatie met variabel doseren) of het monitoren van de groei van de aardappelen (zie kader).
De verwachting is dat er de komende tijd meer apps beschikbaar zullen komen, zowel voor brede toepassing als specifiek voor aardappeltelers. De meeste apps zijn gratis voor deelnemers aan Farmmaps; voor een aantal wordt door de leverancier een bijdrage gevraagd.

Meer informatie:
Fedde Sijbrandij (fedde.sijbrandij@wur.nl) of Jos Tielen (jos.tielen@wur.nl), onderzoekers precisielandbouw bij WUR

Greep uit beschikbare apps voor de aardappelteelt:

Tipstar

Tipstar groeimodel maakt een voorspelling van de groei van de knollen, wortels, stengels en bladeren. Op basis van actuele data van met name de vochttoestand, bodem, bemestingstoestand en weersverwachting voorspelt de app de toekomstige groei. Om een betrouwbare voorspelling voor lange termijn te maken, worden ook historische weergegevens met een minimum en maximum-groei gebruikt. De app berekent de potentiële opbrengst en maakt inzichtelijk wat de oorzaak is als deze niet wordt gehaald, waarbij vocht en stikstof de mogelijk limiterende factoren zijn.

IrrigatieAdvies App

IrrigatieAdvies App geeft inzicht in de actuele bodemvochttoestand, de 5-daagse beschikbaarheid van vocht en geeft een beregeningsadvies. Benodigde data zijn onder andere de bodemstructuur, zuigspanning van het gewas en de actuele neerslag en verdamping. Deze gegevens worden automatisch op basis van de ligging van het perceel opgehaald, en zijn indien gewenst door de gebruiker aan te passen. De actuele status wordt per gewas weergegeven met drie alarmkleuren: rood, oranje en groen. De app helpt telers het beste moment voor beregening te bepalen, maar ook de volgorde als de capaciteit een beperkende factor is.

Phytophthora App

Phytophthora App maakt de actuele en verwachtte phytophthora-druk inzichtelijk. Benodigde data zijn onder andere de actuele en verwachtte luchtvochtigheid, temperatuur en regen. Aan de hand van een voorspelling hoe de sporen zich ontwikkelen en kunnen verspreiden komt er een spuitadvies uitrollen met een benodigde mate van beschermingsniveau door het middel. De app houdt bij het advies ook rekening met de aangroei van de bladlagen. Daarnaast geeft de app aan waarom een spuit-advies gegeven wordt, bijvoorbeeld bij nieuwe bladgroei of omdat het middel van de laatste bespuiting is uitgewerkt. Daarnaast is het risico op knolinfectie te zien.

Bijmesten App

Bijmesten App berekent de hoeveelheid stikstof-bijbemesting van aardappelen. Daarbij wordt grofweg tweederde deel van de stikstofgift als basismesting gegeven en de rest vijf tot zes weken na opkomst van het gewas. De app maakt daarvoor gebruik van een biomassakaart/vegetatie-index die wordt omgezet naar een actuele stikstofopname, en de streefwaarde op basis van de temperatuur om de stikstofbehoefte van het gewas te bepalen. De data is afkomstig van sensoren op machines, via een drone of de satelliet. Die laatste kan wel enkele dagen achterlopen. De bruikbaarheid is onder andere afhankelijk van de beeldkwaliteit en bewolking.

‘Ik wil wel eens kijken naar nieuwe mogelijkheden’

Tijdens een presentatie voor telers uit NPPL 2.0, het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en IPM Works 2.0 zijn door deskundigen van Wageningen University & Research de mogelijkheden besproken.

Piet van der Burgt uit De Rips (N.-Br.) vond het interessant, met name de app voor het bijmesten van aardappelen. Hij gebruikt al enkele jaren variabele toepassingen, waaronder bekalken en vaste mest strooien. Variabel kunstmeststrooien gaat met de aanschaf van een nieuwe kunstmeststrooier ook snel volgen. “Dat komt ook wel door mijn twee schoonzonen die naast hun eigen bedrijf ook hier meewerken. Die zijn erg enthousiast. Maar ik zie er ook zeker de voordelen van.”
Farmmaps is zodoende niet onbekend. Van de beschikbare apps wil hij dit jaar het bijbemesten gaan uitproberen. “Niet het hele areaal, eerst maar eens op een paar percelen.” Tot nu toe werkt hij met bodem- en bladmonsters. Hij verwacht met de Bijmesten App op basis van gewasbeelden vanuit de drone secuurder te kunnen werken. “Dat is altijd belangrijk maar zeker nu met de hoge kunstmestprijzen.”


Aardappelteelt op het bedrijf van akkerbouwer Piet van der Burgt. Hij is vooral geinteresseerd in de app voor het bijmesten van aardappelen Foto: Foto: Mark Pasveer


Beperkte ervaring


Ook Maurits Bax uit Luyksgestel (N.-Br.) heeft wat ervaring met precisielandbouw en Farmmaps, maar grootschalig toepassen is er nog niet van gekomen. “We hebben mogelijkheden met diverse machines en de Yara-sensor geïnstalleerd. Maar de techniek is vaak complex en in de drukke tijd weinig focus.”
De ondernemer ziet wel voordelen; dat is één van de redenen dat hij zich heeft aangesloten bij de NPPL 2.0-studiegroep Zuidoost. Hij wil zich vooral richten op variabele toepassingen met taakkaarten zoals bemesten of loofdoden.
Van de gepresenteerde apps sprak de groei-app wel aan, zeker om die naast de bemestingsapp te leggen. Vochtsensoren van het systeem van Dacom werken al jaren op het bedrijf. “Ik wil wel eens kijken naar nieuwe mogelijkheden, er zijn inmiddels ook veel nieuwe sensoren op de markt.” Belangrijk voor hem bij elke toepassing is dat het gemakkelijk en probleemloos werkt.
Maurits Bax heeft tot nog toe beperkte ervaring met Farmmaps. Foto: Peter Roek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.