Farmmaps: phytophthora beter onder de duim

Farmmaps is volop in beweging: het dataserviceplatform wordt gebruiksvriendelijker en er zijn diverse nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Zo zijn de mogelijkheden van de Blight-adviesmodule – die beschikbaar is via het platform – uitgebreid. Dit helpt ondernemers om phytophthora beter onder de duim te houden en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. In de pijplijn zit onder meer een adviesmodule die kan ondersteunen bij de beheersing van aardappelmoeheid.

Data in eigen omgeving

Het dataserviceplatform Farmmaps, de opvolger van Akkerweb, draait inmiddels zo’n drie jaar. Het platform is in feite een ‘boerendataruimte’, geeft Thomas Been aan. Hij is vanuit Wageningen University & Research nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform. ‘Ondernemers kunnen alle data die op hun bedrijf worden gegenereerd opslaan in hun account in deze online omgeving. Denk aan data uit het bedrijfsmanagementsysteem, gegevens van RVO, bemonsteringsdata, satellietbeelden, sensordata…, legt Been uit. ‘Met deze data kan een ondernemer tal van applicaties en programma’s voor zich laten werken. Bijvoorbeeld applicaties die inzicht geven in de groei, de opbrengstverwachting, de ziektedruk, enzovoorts. Het gebruik hiervan helpt ondernemers om de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en irrigatie te reduceren met een minimaal gelijkblijvende opbrengst.’ Inmiddels hebben zo’n 2700 akkerbouwers en melkveehouders een Farmmaps-account aangemaakt. Via het platform zijn zo’n 21 applicaties beschikbaar. Been: ‘En er zitten nu een stuk of zes in de pijplijn voor dit jaar. Farmmaps is dus volop in ontwikkeling.’

Verbeteringen Blight

Recent werden onder meer de gebruiksmogelijkheden van de Blight-adviesmodule verbeterd. Deze module, die aardappeltelers helpt om phytophthora onder controle te houden, is één van de meest gebruikte applicaties van het Farmmaps-platform. ‘Blight geeft inzicht in de phytophthoradruk op een aardappelperceel en adviseert wanneer het echt noodzakelijk is om een bespuiting uit te voeren. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van teeltgegevens en weersvoorspellingen. Kalenderbespuitingen horen op deze manier dus tot het verleden’, legt Been uit.
Sinds kort kunnen gebruikers ook spuitgroepen aanmaken in de Blight-app. Been: ‘Dit is ideaal voor grotere akkerbouwers, die meerdere percelen tegelijkertijd bewerken. Zij kunnen sneller bepalen wat er per spuitgroep nodig is en uitgevoerde bespuiting in één keer toekennen aan meerdere percelen. Dit bespaart tijd.’
De meest waardevolle verbetering is volgens Been dat de applicatie nu, bij het geven van het bespuitingsadvies, rekening kan houden met de resistentiegraad van aardappelrassen. ‘Wanneer een aardappelras een resistentiefactor 8 of 9 heeft, hoeft de ondernemer dus minder bespuitingen uit te voeren. Op deze manier kan 70 procent worden bespaard op middelenverbruik tegen phytophthora. Dat is een gigantische winst.’ De integratie van een nieuw bladnatmodel vormt een andere stap voorwaarts. ‘Hierdoor is de phytophthoradruk beter inzichtelijk en dus ook beter beheersbaar tijdens een warm en vochtig voorjaar. Dit model heeft dit jaar een grote meerwaarde.’

Been: ‘En er zitten nu een stuk of zes in de pijplijn voor dit jaar. Farmmaps is dus volop in ontwikkeling.’

Sturen op aaltjespopulatie

De planning is dat eind dit jaar ook een adviesmodule rondom aardappelmoeheid wordt toegevoegd aan Farmmaps. Deze berekent op basis van bemonsteringsuitslagen hoe hoog de aaltjesdruk is en welke schade kan worden verwacht. Er kunnen scenario’s worden doorgerekend met verschillende resistentie-niveaus. Been: ‘Op deze manier kan de akkerbouwer de aaltjespopulatie gericht sturen naar een niveau onder de schadedrempel, zodat opbrengstverliezen worden vermeden.’ Daarnaast bouwen de WUR-onderzoekers aan een groeimodel voor zo’n dertien akkerbouwgewassen, waaronder graan, maïs en suikerbieten. ‘Dit model – dat qua functie vergelijkbaar is met het Tipstar-groeimodel voor aardappel – maakt de potentiële opbrengst inzichtelijk almede de opbrengst die de ondernemer nu haalt. Ofwel: de yield gap wordt berekend.’ Ook wordt inzicht gegeven in de beschikbaarheid van en de behoefte aan water en stikstof. Deze informatie helpt akkerbouwers om hun opbrengst te maximaliseren met een minimale input van water en stikstof.

Berekenen KPI’s

Volgens Been kan Farmmaps ondernemers ook helpen om hun Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) te berekenen. ‘Ondernemers kunnen inzicht krijgen of ze voldoen aan de KPI-streefwaarden voor stikstof, fosfaat, akkerranden, enzovoorts. Het programma berekent dit op basis van de data uit hun bedrijfsmanagementsysteem. In de toekomst willen we hier ook handelingsperspectief aan toevoegen. Ofwel: wat kan een ondernemer doen om zijn KPI’s te verbeteren? Dit helpt om duurzamer te werken.’

Samenwerking met Bioscope

Nieuw is daarnaast de samenwerking tussen Farmmaps en Bioscope. Dit bedrijf levert sinds deze maand hoge resolutie-satellietkaarten en afgeleiden hiervan. Bijvoorbeeld bijgroei-, stikstof- en scoutingkaarten. ‘Wij beschikken als Farmmaps over satellietdata voor de gehele wereld, met een resolutie van tien bij tien meter. Desondanks zijn soms betere satellietdata nodig; vandaar de samenwerking met Bioscope. Met behulp van hun data kunnen nog betere taakkaarten worden gemaakt voor inzet in de precisielandbouw.’

Overzichtelijker

Tot slot wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de inrichting van de ‘boerendataruimte’, geeft de onderzoeker aan. ‘Doordat de afgelopen jaren veel data en applicaties werden toegevoegd aan het platform, is het nodig om het gebruikersgemak van onze eigen dataopslag te verbeteren. Daarom werken we aan een nieuwe versie. Samenvattend heeft Fammaps heeft zijn meerwaarde in de afgelopen drie jaar duidelijk bewezen. Doel is nu om te komen tot bredere toepassing en méér functionaliteiten in combinatie met een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.