Gecombineerde Opgave te vereenvoudigen bij strokenteelt

Akkerbouwer Cornelis Mosselman experimenteert dit jaar met strokenteelt. Daarbij is de Gecombineerde Opgave voor 128 stroken een gigantische klus. Mosselman kreeg daarbij via de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) hulp van WUR-expert Dirk van Apeldoorn. Hoe heeft hij Mosselman op weg geholpen? We stellen hem vier vragen.

Wat is het precieze probleem van strokenteelt bij opgave Gecombineerde Opgave?

“Op dit moment moet elke strook apart ingetekend en geregistreerd worden bij de gecombineerde opgave. Zeker bij smalle stroken kan dit leiden tot op eens honderd percelen waar er vroeger maar een was. De boer moet van elk perceel gewas, Pw getal etc invullen dus is een bureaucratische nachtmerrie en bovendien gevoelig voor fouten.”

Wat is er precies gedaan om de invulling eenvoudiger te maken?

“Ik heb maar een klein deel van het probleem kunnen oplossen door automatisch de stroken met hoge precisie (cm nauwkeurigheid) in te tekenen op een digitale kaart en daar de gewassen aan toe te voegen. Dit scheelt veel frustratie tijdens het invoeren bij Cornelis Mosselman: het scheelt voor 128 stroken minimaal 512 muisklikken. Dit bestand, een kml-bestand, kan gebruikt worden bij de Gecombineerde Opgave. RVO heeft een voorlopige handleiding gemaakt hoe je dit slim doet zodat het in toekomst makkelijk in je bedrijfsmanagementsysteem gezet kan worden.”

Is sprake van een definitieve oplossing? Of kan het nog eenvoudiger?

“Nee, dit is nog niet definitief. Wat nodig is, is een methode dat stroken makkelijk door de teler gegenereerd kunnen worden via een app op bijvoorbeeld Akkerweb, deze uitvoer gebruikt kan worden in het bedrijfsmanagement systeem en in de Gecombineerde Opgave. Bij de Gecombineerde Opgave is een functie noodzakelijk die ‘multi-part polygons’ accepteert, zeg maar vlakken die niet met elkaar verbonden zijn maar wel bij elkaar horen, zodat stroken met een zelfde gewas in een keer ingevoerd kunnen worden. Of dat er een selecteer-functie komt waarbij de boer de stroken de gewassen kan selecteren en alle niet-ruimtelijke gegevens zoals Pw getal etc. in een keer kan invoeren.

In welke mate is Cornelis Mosselman ( en andere strokentelers) hiermee geholpen?

“We hebben dit jaar Cornelis Mosselman en vijf andere telers geholpen. Als de stroken vast blijven liggen, kunnen ze dezelfde kaart volgend jaar weer gebruiken. Maar dit is natuurlijk niet mogelijk voor alle telers die interesse hebben. De oplossing om stroken in te tekenen is simpele wiskunde (goniometrie of driehoeksmeetkunde) die je krijgt in het voorgezet onderwijs dus niet echt “rocket science”. De uitdaging zit erin om de uitvoer allemaal aan elkaar te koppelen.

Strokenplan nauwkeurig aansluiten bij perceelregistratiesysteem RVO

Met de huidige technieken is het mogelijk om de situatie in het veld een op een te hebben met het managementregistratiesysteem van het bedrijf en perceelregistratiesysteem van RVO. Dit betekent dat je vooraf heel nauwkeurig een gewenste strokenplan kunt maken aan de hand van de topografie van het perceel, machine-eigenschappen en de eigen wensen als teler. Dit lees je in de perceelregistratie en ga je zo uitvoeren in het veld via GPS-systemen op de machines.
Een andere optie is om stroken te maken met de al aanwezige data (AB-lijnen) van het GPS-systeem. Met behulp van deze gegevens kun je de perceelregistratie doen.

Naamgeving
Bij het registreren van de stroken is een goede en logische naamgeving wenselijk. Dit vergroot het overzicht. Dit is van belang in het teeltjaar zelf, maar ook bij het terugkijken en het maken van een bouwplan voor het volgend jaar. Mede om deze redenen heeft registratie per strook en een logische naamgeving de voorkeur. Als er twee stroken naast elkaar liggen met hetzelfde gewas, dan deze stroken gewoon als twee stroken registreren.
Binnen de werkgroep Teelt van Agroconnect (www.agroconnect.nl) is dit onderwerp aan de orde geweest. Hoe gaan we om met strokenteelt en dan vooral de vraag of we gaan werken met een zogenaamde multi-part perceel.
Eén perceel (cropfield) kan bestaan uit meerdere vlakken. Dit is niet gebruikelijk. Niet binnen Nederland, maar ook niet internationaal. Ook hier is de conclusie om vast te houden aan de huidige registratie. Van één (single) polygon per perceel. Ieder systeem zorgt voor de userinterface dat de (eind) gebruiker de repeterende bewerkingen makkelijk kan invoeren en eventuele aanpassingen kan doorvoeren.

Bijhouden in administratie
Als de stroken zijn aangelegd en de perceelregistratie is gedaan, kom je in een volgende fase. De werkzaamheden die worden uitgevoerd, moeten in de administratie worden bijgehouden. Hiervoor zijn de moderne managementregistratiesystemen uitermate geschikt. De bij RVO geregistreerde perceelgegevens kunnen simpel worden ingeladen in deze systemen via de beschikbare webservice EDI-Crop BS.
Bij het registreren van activiteiten zijn er tools binnen deze managementsystemen om meerdere percelen tegelijk te kunnen selecteren. Daarna kan een grondbewerking, waarneming, beregening, oogst, etc eenvoudig worden ingevoerd voor alle stroken met bijvoorbeeld hetzelfde gewas. Waarschijnlijk is op dit vlak nog verdere optimalisatie mogelijk. Met gebruikerswensen en -ervaringen zal het betreffende systeem verder worden verbeterd.

Volgend jaar
Bij een volgend jaar met strokenteelt en als het bouwplan bekend is, is het de vraag op welke strook welk gewas wordt geteeld. Dit kan het beste vroegtijdig worden ingevoerd in Mijn Percelen bij RVO en is mogelijk vanaf november tot maart. Hierbij wordt naar aanpassing van de user interface gekeken, zodat ook meerdere percelen aangeklikt kunnen worden die hetzelfde gewas gaan krijgen zonder aanpassing van de intekening.

3 Comments

  • Henk Zwinkels zegt op 05-06-2020 - 13:28 :

    Als in een volgend teeltjaar de boer zijn perceelsindeling volledig verandert; zijn er dan mogelijkehden om die indeling ‘eenvoudig’ aan te passen voor de GO en voor het eigen managementsysteem?

  • Anton Logemann zegt op 11-06-2020 - 09:28 :

    ‘Eenvoudig’ wordt het als de intekening niet aangepast hoeft te worden, maar alleen de gewas(code) voor een volgend teeltjaar. Dit kun je bereiken door in teeltjaar 1 al rekening te houden met hoe de stroken de komende teeltjaren gebruikt gaan worden. Advies is om te kiezen voor een stabiele intekening met een vaste naamgeving. Voor de registratie maakt het niet uit dat er twee of meer percelen (stroken) naast elkaar liggen met hetzelfde gewas in een teeltjaar.

    Ruud Schipper (RVO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.