Geen aanpassing gebruiksvoorschrift voor strokenteelt

Strokenteelt, hier suikerbieten tussen gerst, kan de biodiversiteit bevorderen. Natuurlike vijanden vanuit gerst kunnen luizen in bieten aanpakken.

Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de strokenteelt komen geen aangepaste gebruiksvoorschriften. Dat heeft het College voor Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)  besloten.

Het is volgens het college de verantwoordelijkheid van de teler om na te gaan of er maatregelen nodig zijn om emissie naar de gewassen in aangrenzende stroken tegen te gaan. Wel moet de strokenteler – net als andere gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen –  een teeltvrije zone tussen perceel en sloot aanhouden.
Tussen de stroken op hetzelfde perceel geldt geen teeltvrije zone. Wel wijst de Ctgb op drie aandachtspunten voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de strokenteelt. Zo doet de teler er verstandig aan om bij de aangrenzende strook rekening te houden met de zogenoemde maximale residulimiet (MRL) van het naastgelegen gewas, de fytotoxiciteit en met natuurlijke vijanden.

Meer informatie: Ctgb: geen aanpassing gebruiksvoorschrift voor strokenteelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.