Gezocht: nieuwe kringlooptechnieken voor NPPL-2020

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) wil de perfectie in open teelten verbreden. Vanaf 2020 wil NPPL in de boerenpraktijk aan de slag met meer kringlooplandbouw-elementen. Die komen dan naast de huidige technieken: plaats- en tijdspecifieke precisiedoseringen van bijvoorbeeld (kunst)mest, gewasbeschermingsmiddelen, water en pootgoed.

Precisie- en kringlooplandbouw gaan een heel stuk hand in hand

“Waar het om gaat”, vertelt NPPL-projectleider Corné Kempenaar van WUR, “is om meer doorstroom te krijgen van goede, levensvatbare nieuwe technieken via NPPL naar de praktijk. We willen het idee van kringlooplandbouw concreter maken voor telers. We zijn op zoek naar nieuwe technieken. Die willen die dan via de Nationale Proeftuin Precisielandbouw een impuls geven. We willen ze toetsen aan de praktijk. Precisie- en kringlooplandbouw gaan een heel stuk hand in hand.”

Verkleinen van de input

Kringlooplandbouw is hier gedefinieerd als in de landbouwvisie van landbouwminister Carola Schouten: ‘Het optimaliseren van het bedrijfsrendement door zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen middelen in evenwicht en met respect voor de natuurlijke omgeving’.

Een belangrijk element in die visie is het verkleinen van de input, gekoppeld aan maximale efficiëntie. Dit betekent een breuk met het nu nog populaire stramien van: grote input, grote output.

Kempenaar: “We zoeken breed. Het kan dus ook gaan om een slimme manier van in de herfst grondbewerken en groenbemester zaaien op het juiste tijdstip, om in het voorjaar met gebruik van vaste rijpaden direct te kunnen zaaien of poten. Alle ideeën die bijdragen aan preciezer en gericht op economische of maatschappelijke voordelen zijn welkom.”

Marktrijpheid

Overigens wijst Kempenaar erop dat nieuwe ideeën en technieken wel een zekere marktrijpheid moeten hebben. “Telers moeten er mee aan de slag kunnen, er moet wel een resultaat te voorspellen zijn. In termen van TRL (Technical Readiness Level, red.) moet je toch wel denken aan een niveau van 6 à 7.”

Uit de ingezonden nieuwe technieken wordt een selectie gemaakt voor NPPL-2020.

Stuur ideeën en technieken naar: corné.kempenaar@wur.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.