Hier zijn de nieuwe NPPL-precisieboeren voor 2019

Met nieuwe deelnemers gaat de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) het tweede jaar in. De 10 nieuwe deelnemers komen uit de melkveehouderij, bollenteelt en tuinbouw.

De ondernemers gaan stappen zetten op het vlak van precisielandbouw op hun bedrijven. Ze gaan aan de slag met:

  • precisiebemesting van grasland
  • beregeningsadvies op maat
  • plaatsspecifieke aanpak probleemonkruiden
  • bescherming legnesten weidevogels
  • variabel fungiciden in aardappelen en bloembollen
  • rijpadenplanning en -optimalisatie
De 10 NPPL-deelnemers voor 2019: V.l.n.r.: Gerard Mul, biologisch melkveehouder in Warmond (Z-.H.), Zwier van de Vegte, melkveeproefbedrijf de Marke in Hengelo (Gld.), Sjaak Huetink, bloembollenteler in Lemelerveld (Ov.), Henk Verdegaal, bloembollenteler in Noordwijkerhout (Z-.H.), Peter van der Poel, akkerbouwer/loonwerker in Abbenbroek (Z-.H.), Ad van Velde, melkveehouder in Kantens (Gr.), Mischa Raedts, akkerbouwer in Sevenum (L.), Jack Weel, vollegrondgroenteteler in Grootebroek (N-.H.) en Stan te Stelle, akkerbouwer in Ens (Fl.). Niet op de foto akkerbouwer Anselm Claassen in Vierhuizen (Gr.). – Foto: Peter Roek

Hulp van experts van Wageningen UR

De ondernemers krijgen daarbij hulp van onder meer experts van Wageningen University & Research (WUR). Die gaan op hun bedrijven precisietechnieken toepassen die in aanleg praktijkrijp zijn, maar die nog maar mondjesmaat worden opgepakt. Vaak is dat het gevolg van onbekendheid met de mogelijkheden van de soms complexe technieken. Ook blijkt uit ervaringen van afgelopen jaar dat bij nader inzien sommige technieken minder praktijkrijp zijn dan verondersteld. Ook is het verdienmodel voor de boer op voorhand niet altijd even duidelijk.

Om deze en andere hobbels weg te nemen, geeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) ondersteuning in de vorm van experthulp onder de vlag van de proeftuin.
LNV wil met NPPL 4 doelen realiseren:

  • meer rendement voor de boer door lagere kosten en/of hogere opbrengsten
  • verlaging van de milieubelasting door de land- en tuinbouw
  • een grotere voedselveiligheid door minder residu op producten
  • een rijkere natuur

Het 4-jarige project NPPL is gestart in 2018 met 6 akkerbouwers en met 6 akkerbouwtoepassingen. In 2019 komt er een groep uit andere sectoren bij, maar NPPL blijft ook de eerste 6 akkerbouwers volgen.

NPPL-deelnemers fungeren als rolmodel

NPPL-deelnemers zijn geen koplopers als het gaat om precisielandbouw. Ze zijn er wel in geïnteresseerd, willen stappen vooruit zetten en zijn bereid er zo nodig in te investeren. In de selectie is erop gelet of ze als rolmodel kunnen fungeren voor collega’s die dezelfde kant op willen.

Transparantie en onafhankelijk advies zijn belangrijk binnen NPPL. Ervaringen met de precisietoepassingen op de bedrijven van de NPPL-deelnemers worden naar buiten gebracht. Het gaat uiteindelijk om een ecologisch en economisch duurzamere en voedselveilige landbouw. Dan is het nuttig te weten wat werkt, maar ook wat (nog) niet werkt of wat beter kan.

De komende weken stellen de 10 nieuwe deelnemers zich uitgebreid voor.

Praat mee over precisielandbouw

NPPL volgt met onafhankelijke verslaggevers de NPPL‘ers nauwgezet. Via artikelen, foto’s, video’s en blogs op proeftuinprecisielandbouw.nl en ook in landbouwbladen is te volgen wat op de bedrijven gebeurt.
In de besloten Facebook-groep Nationale Proeftuin Precisielandbouw kun je deelnemers volgen, meepraten over de precisietoepassingen en kennis uitwisselen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.