‘High-tech drones binnen handbereik op het boerenbedrijf’

Technisch wordt bijna met de dag meer mogelijk met drones, ook voor landbouwtoepassingen. Wat te denken van spuiten met de drone of vanuit de lucht kijken of het zaaibed al warm genoeg is.

Drones zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Wekelijks zie ik wel weer een nieuwsbericht verschijnen over een bedrijf dat een nieuwe toepassing of cameratechniek heeft ontwikkeld voor drones. Het gaat dan eigenlijk niet zozeer om de drone zelf, dat is maar een transporteur. Wel een hele slimme transporteur: via een tablet kun je een route ingeven die de drone vervolgens zelf vliegt. Ook zijn er ontwikkelingen zichtbaar in geofencing: een virtuele afbakening waar de drone softwarematig niet overheen gaat of binnen blijft. Handig om dol geworden drones niet kwijt te raken.

Geen spuitsporen met spuitdrone

Uiteindelijk gaat het er om wat de drone draagt. Hangt er een multispectrale camera onder, een thermische camera of zelfs een spuit? Zo kreeg ik onlangs een link doorgestuurd over een spuitdrone in Japan. Eerder dit jaar verschenen al berichten over spuitdrones; zelfs in Nederland is er een bedrijf mee bezig. Stelt u zich eens voor dat hiermee geen spuitsporen meer nodig zijn en u dus meer beteelbare oppervlakte heeft! De techniek blijft innoveren, nu de regelgeving nog.

Thermische camera meet optimale zaaimoment

Een andere toepassing is het gebruik van thermische camera’s. Zo gebruiken katoentelers in de Verenigde Staten de thermische beelden van percelen om te zien of de bodem al voldoende warm is voor het zaaien van katoen. Dit om de optimale beginontwikkeling van het gewas te garanderen. Wat zou dit kunnen opleveren voor onze akkerbouwgewassen in Nederland?

In Nederland vooral drones met multispectrale camera

In Nederland wordt vooral gevlogen met multispectrale camera’s. Deze meten door het gewas gereflecteerd zonlicht. De meetwaarden worden omgerekend naar een gewasindex. Omdat deze gewasindexen vaak moeilijk te interpreteren zijn, hebben mijn collega’s en ik met behulp van data uit veldproeven rekenregels opgesteld om een stikstofopnamekaart van aardappelloof te kunnen berekenen. Een dergelijke kaart wordt gebruikt binnen de toepassingen variabele N-bijbemesting in aardappelen. Daarmee komt iets wat mogelijk ver weg staat van de belevingswereld van een teler toch ineens een stuk dichterbij. Wat de toepassing variabel N-bijbemesten oplevert, hangt sterkt van het jaar af. Ik ben benieuwd naar de ervaringen die ik aankomend seizoen met boeren in de praktijk ga opdoen.

Johan Booij (30) is onderzoeker van Wageningen Plant Research. Op het gebied van precisielandbouw en smartfarming onderzoekt hij de toepassingen van variabele N-bijbemesting in aardappelen op de proefboerderijen Valthermond (Drenthe) en Lelystad (Flevoland).

Reacties gesloten. Geen verdere reacties gevonden.