In maart 11.000 hectare grasland gescheurd

In de maand maart is 11.000 hectare grasland gescheurd. Dat blijkt uit satelietbeelden uit de Groenmonitor.nl.


Met het mooie weer in maart zijn ook de boeren weer actief geworden op hun grond. Op de graslandpercelen is, naast een sporadische maaisnede, een flink aantal percelen gescheurd om opnieuw in te zaaien of om te zetten in bouwland.

Ruim 4.100 percelen gescheurd

Op basis van satellietbeelden uit de Groenmonitor.nl is het mogelijk om dit waar te nemen en te kwantificeren. Middels de NDVI-groenindex is het mogelijk groene biomassa te kwantificeren. Als op de eerste satellietbeelden in maart een graslandperceel een hoge NDVI-groenindexwaarde heeft (en er dus een complete grasbedekking is) en ditzelfde perceel aan het eind van maart een lage waarde heeft (van kale bodem) kunnen we dit vertalen als grasscheuren. De resultaten laten zien dat op 4.114 graslandpercelen het gras is gescheurd; dit omvat een areaal van 11.181 hectare (1,1% van het totale grasland areaal).
De gescheurde percelen zijn als rode punten weergegeven op de kaart van Nederland.

Grondsoort

Aan de regionale spreiding is duidelijk te zien dat de grondsoort invloed heeft op het grasland scheuren. Op zand- en löss grond is 1,9% (8.083 hectare) van het gehele grasareaal (430.986 hectare) gescheurd.
Op klei- en veengrond is dat 0,5 % (3.098 hectare) van het gehele grasareaal (582.419 hectare).

Meer informatie:

groenmonitor.nl of
Gerbert Roerink (Wageningen Environmental Research, Email: gerbert.roerink@wur.nl, Tel: 0317 481598)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.