Lancering internationale campus over precisielandbouw

Foto: Van den Borne

Tijdens de PrecisionDays in het Noord-Brabantse Reusel werd 24 augustus de VDBORNE Campus officieel gelanceerd: een internationale campus waar boeren, technische bedrijven, overheden en ketenpartners samenwerken om richting te geven aan de (precisie)landbouw van de toekomst.

De campus is een initiatief van Jacob van den Borne om toekomstige generaties in staat te stellen te (blijven) boeren door de adoptie en kennisontwikkeling rondom precisielandbouw te versnellen.

Precisielandbouw geeft agrarische sector perspectief

De agrarische sector staat onder grote druk. Dit wordt onder meer veroorzaakt door veranderende wetgeving en steeds strikter wordende milieueisen. Het wordt steeds complexer om goed, veilig voedsel te produceren tegen een betaalbare prijs en met een minimale impact op de omgeving. Precisielandbouw is de oplossing voor een toekomstbestendige agrarische sector. Het is een manier van boeren waarbij data en technologische oplossingen worden gebruikt om datagedreven beslissingen te nemen over
het toepassen van de juiste teeltmaatregel op de juiste plek op het juiste moment. Slimme, technische oplossingen binnen de precisielandbouw, zoals bijvoorbeeld sensoren, robots drones en robots, maken ons voedselsysteem efficiënter, effectiever én duurzamer.

Versnelling adoptie van precisielandbouw

Hoewel precisielandbouw grote kansen biedt, komt dit nog onvoldoende van de grond. Zo ontbreekt het boeren vaak aan kennis en ervaring en ontbreekt het startups precisielandbouw aan ontwikkelfaciliteiten. “Met deze campus willen wij de sector echt verder helpen en agrariërs ondersteunen om precisielandbouw versneld toe te passen op hun eigen bedrijf”, zo stelt Van den Borne. “We geven de sector perspectief en helpen boeren om future-proof te (blijven) boeren”.

De Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart) onderschrijft deze ambitie: “Het gebruik van data is een belangrijke sleutel voor de agrarische sector om de bedrijfsvoering te verduurzamen, maar ook om te laten zien wat de herkomst van een product is en hoe het is geproduceerd. Ook de toekomst voor de agrarische sector is digitaal. De provincie wil daarom alle boeren helpen om digitaal sterk te staan in de keten. In Noord-Brabant hebben we met een sterke agrarische sector en toptechnologie van wereldformaat alles in huis voor die digitale agrarische toekomst. We zijn dan ook trots dat de campus zich hier ontwikkelt, in verbinding staat met andere Brabantse proeftuinen en voortbouwt op de kennis, ervaring en het ondernemerschap van Jacob van den Borne.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.