Martijn Slabbekoorn probeert precisiespuiten in fruitteelt te optimaliseren

Binnen het NPPL-project was voor fruitteler Martijn Slabbekoorn alles rond spuiten en precisiefruitteelt een groot thema. De teler blikt terug op het afgelopen seizoen en kijkt vooruit op nieuwe ontwikkelingen binnen de precisiefruitteelt.

Fruitteler Martijn Slabbekoorn in het Zeeuwse Kapelle-Biezelingen was in het late voorjaar van 2020 de eerste die met een HSS-boomgaardspuit met Intellligent Spraying Application (I.S.A) ging werken.  Hij is positief over deze spuit van Hol Sprayings Systems. De eenrijige boomgaardspuit is uitgerust met zes sensoren die bladgroen herkennen. Als de sensoren 10 centimeter geen blad zien gaan de spuitdoppen dicht. Dit zorgde voor een besparing van gemiddeld 20% aan middelen. 

Slabbekoorn ervaart de nieuwe techniek als degelijk met weinig storingen. Het enige aandachtspuntje dat hij aanvoert, is dat zeker in het vroege voorjaar je de sensoren zo nu en dan met een doekje moet schoonvegen.

Martijn Slabbekoorn heeft inmiddels veel ervaring met precisiespuiten in de fruitteelt. Foto: Peter Roek

Boomspecifiek behandelen lukte niet echt

Bij aanvang van het project was Slabbekoorn  van plan de nieuwe spuit volop in te gaan zetten voor boomspecifieke behandelingen. Toch kwam dat er minder van. Door corona  kwam de nieuwe spuit wat later in het voorjaar 2020  dan beoogd.  Wel voerde hij op de peren met zijn oude meerijige HSS-spuit enkele boomgerichte bespuitingen uit.  Maar dat is dan bij deze spuit op GPS wel een kwestie van dop aan of uit en je kunt niet als bij I.S.A. met zijn P.W.M.-techniek de dosering variëren per boom.

In percelen met Conference met wisselende bloei werd in 2020 in de bloei op minder bloeiende bomen de groeiregulator GA4/7 gezet wat de vruchtzetting verbetert. En op appels die in voorjaar 2020 ook erg wisselend bloeiden werd met dezelfde spuit boomspecifiek vruchtdunningsmiddel Maxcel gespoten. Vooraf was tijdens de bloei met een drone gevlogen waarbij de waargenomen witte kleur van de bloesem de input was voor de taakkaart.  Alhoewel er geen tellingen zijn gebeurd, lijkt het wel positief gewerkt te hebben.

Koud voorjaar 2021

Voorjaar 2021 stond Slabbekoorn volledig klaar om boomspecifiek met GA4/7 op peer en vruchtdunning op appel van start te gaan. De periode rond de bloei was koud waardoor de omstandigheden voor GA4/7, dat alleen bij wat  warmer weer goed werkt, slecht waren. Het koude bloeiweer bij appels,  waardoor de vruchtzetting minder is, leidde tot terughoudendheid  om vruchtdunningsmiddelen al dan niet boomspecifiek in te zetten. Dus van boomspecifiek spuiten kwam het dit jaar niet.

Agromanager kreeg optie taakkaarten

Bij de start was het maken van de taakkaarten een echt aandachtspunt. In de ogen van Slabbekoorn zijn in de akkerbouw veelgebruikte pakketten als Akkerweb, Cloudfarm enTaakkaart.nl voor fruittelers minder geschikt. Dit komt bijvoorbeeld omdat fruitteelt met zijn bomen een driedimensionaal gewas is en je in akkerbouw altijd tweedimensionaal spuit. Bij fruitteelt spuit je soms de koppen niet en onderste deel van de boom wel. En met de nieuwe spuit met sensoren verdeel je de boom in liefst zes spuitvakken.  

Gelukkig bracht wat extra ontwikkelde opties binnen het in de fruitteelt  veel gebruikte registratieprogramma Agromanager uitkomst.  Binnen Agromanager kun je sinds vorig jaar met een extra optie taakkaarten maken.  Slabbekoorn wil het maken van taakkaarten graag in eigen beheer doen.

Het maken van taakkaarten lijkt heel simpel. Maar bij bijvoorbeeld vruchtdunning waarbij je input over de groei hebt, input over de bloei hebt en nog meer informatie of ervaringen gebruikt,  wil je als teler echt zelf de taakkaart kunnen maken.  Het is niet even de witte kleur detecteren en snel even een behandeling eraan koppelen. Naar eigen inzicht en in overleg met adviseurs  koppel je alle input zo goed mogelijk aan de vermoedelijk beste behandeling op boomniveau. Dit maakt het er zeker niet simpeler op.

Slabbekoorn heeft inmiddels ook een eigen drone. Hij wil niet het risico lopen dat als telers allemaal op dezelfde dagen bloesem  of zo willen scannen en de droneloonwerker de drukte niet aan kan.

Locatie boom beter vaststellen

Wat ook een leerervaring is dat bij het verwerken van de data van de drones de locatie op de boom lang niet altijd precies overeen komt met exacte plaats waar de boom staat.  Als voorbeeld noemt Slabbekoorn: “Als je van bovenaf  de witte kleur scant en dit koppelt aan locatie in de taakkaart dan moet het wel exact overeenkomen met de plek van elke individuele boom. We merkten dat op taakkaart spuiten soms grove fouten gaf. De fout ontstaat omdat bij het inmeten van het perceel  je alleen met GPS de positie van de  eerste en laatste boom in de rij vaststelt.  Op basis van de plantafstand wordt dan de plek van elke individuele boom vastgesteld. Maar in de praktijk worden bomen met de hand geplant waarbij de plek van de boom wel wat kan afwijken van de positie zoals je bijna automatisch op de taakkaart verwacht.”

 Omdat het probleem van bomen die wat verschuiven op te lossen, werkt Slabbekoorn aan het exact vastleggen waar elk boom nu staat. Samen met onder andere Yannick Schmedts (AgroWizard) is eenmalig door alle rijen gereden om zo de exacte  positie van elke stam vaste te leggen. En dan kun je door een blokje of cirkel van een halve meter om de vastgestelde stam te trekken de exacte plek van de boom op de taakkaart vastleggen. Schmedts ontwikkelde al  een toepassing om   in de vruchtboomkwekerij van elke boom op een wat vergelijkbare manier de stamomtrek te meten

Slabbekoorn heeft de exacte locatie van zijn bomen vastgesteld. Daarmee is precisiespuiten beter mogelijk. Foto: Stadje Media

Bladgroen vastleggen

Met de sensoren voor Inteligent Spraying Application[G2]  kun je ook bij elke spuitronde het gewas monitoren en zo de gewasgroei volgen. Dat is dan een kwestie van het gemeten bladgroen vastleggen en in de computer verwerken. Zo krijg je bijna wekelijks prachtige inzichten in de groei per  deel van de boom en optimaal vanaf de zijkant gemonitord. Toch kwam dit tot op heden niet echt goed uit de verf. Het verwerken van zoveel data vraagt simpelweg een andere communicatie tussen sensor en computer wat nu nog niet soepel liep.

Autonoom zou gemakkelijk zijn

In de loop van 2020 werd ook zijn Fendt Variomatic met een IQuus-pakket uitgerust  waardoor de trekker autonoom kon gaan werken.  In de praktijk kwam het op de beoogde de locatie nauwelijks van. Op deze percelen zijn er nu werkzaamheden voor een nieuwe hoogspanningsverbinding en werd opnieuw gedraineerd.  Mede door de natte zomer waren de rijomstandigheden te slecht voor autonoom rijden. Het zou te vaak storing opleveren.

Tijdens corona waren er minder vaste medewerkers uit Oost-Europa dan gebruikelijk. Slabbekoorn moest meer zelf spuiten dan hij gewend was. Daardoor koos hij vaker voor de drierijige  HSS-spuit die sneller werkt maar niet met ISA uitgerust kan worden. Wellicht biedt in de toekomst de recentelijk geïntroduceerde  autonome HSS AgBot uitkomst.  Slabbekoorn kon tijdens de demo’s op zijn bedrijf de HSS AgBot in oktober goed aan het werk zien. Hij heeft deze wel in overweging, maar het is een totaal andere manier van werken. Het gata verder dan ‘even een andere trekker kopen’.

De HSS AgBot kwam in oktober in actie op het bedrijf van Martijn Slabbekoorn. Foto: Peter Roek

NPPL

In ogen van Slabbekoorn liep het NPPL-project minder goed dan gehoopt. Wel begrijpelijk maar door alle corona-perikelen kwam de onderlinge uitwisseling met andere pionierende deelnemers er niet of nauwelijks.  Slabbekoorn had zich verheugd op veel uitwisseling met techneuten,  akkerbouwers en anderen die volop met precisiefruitteelt bezig zijn. De aftrapbijeenkomst beloofde veel maar toen kwam helaas corona waardoor voorgenomen bijeenkomsten uitbleven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.