‘Meer grip op phytophthora met Blight-app’

De app of adviesmodule Blight helpt aardappeltelers om de phytophthoradruk beter onder controle te houden. Dat bleek tijdens een bijeenkomst over bladschimmels bij PPO Vredepeel. Onder meer telers van de NPPL-studiegroep Brabant experimenteren met de app in een speciale pilot.

Dit voorjaar werden akkerbouwers van de NPPL-studiegroep Brabant en de IPM Works-groep Akkerbouw Zuidoost al geïnformeerd over de mogelijkheden van de Blight-adviesmodule, die werd ontwikkeld door de WUR. “Blight is een app of module die inzicht geeft in de phytophthoradruk op een bepaald perceel”, legt Jos Tielen uit. Hij is onderzoeker precisielandbouw bij de WUR. “Telers moeten vooraf enkele basisgegevens invoeren: wanneer de aardappelen zijn geplant, wat de opkomstdatum was, et cetera. Daarnaast wordt de module gekoppeld aan het teeltregistratieprogramma, bijvoorbeeld van Dacom of AgroVision. Hierdoor worden teeltgegevens en bespuitingen automatisch ingeladen. Door deze informatie te combineren met weersvoorspellingen is de app in staat een automatisch spuitadvies af te geven op momenten dat de infectiedruk hoog is. De aardappelteler ontvangt dan een melding op zijn telefoon.”

Coaching van telers

Inmiddels maken enkele honderden aardappeltelers in binnen- en buitenland gebruik van de Blight-app, die onder meer beschikbaar is via het dataserviceplatform FarmMaps. Een groep van ongeveer tien telers, waaronder enkele NPPL-telers, wordt sinds dit voorjaar intensief gecoacht. “Wij helpen hen het maximale uit de app te halen. Ze kunnen onder meer met vragen bij ons terecht”, zegt de onderzoeker. “In het begin kende de app nog wat kinderziekten; zo was het importeren van bespuitingen vanuit bijvoorbeeld CropVision soms wat lastig. Dat is inmiddels verholpen. Ook hadden sommige telers aan het begin van het seizoen vragen over hoe een spuitadvies te interpreteren. Volgens de app was sprake van een infectiemoment, maar de verwachting was dat er nog geen sporen in de lucht zaten. Dan hoef je geen actie te ondernemen.”

Meer zicht op infectiemomenten

Tijdens een bijeenkomst in juli bij PPO Vredepeel werden de ervaringen met de Blight-app gedeeld en werd de phytophthoradruk in het lopende seizoen besproken. “Er bleken dit seizoen beduidend minder infectiemomenten dan vorig jaar. Er waren tot nu toe wel infectiemomenten, maar daartussen was steeds sprake van een interval van circa een week. Hierdoor is tot nu toe sprake van een relatief makkelijk seizoen.”
Volgens Tielen kwam tijdens de bijeenkomst ook naar voren dat de app een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor aardappeltelers. “Het uitgangspunt van de app is niet om per definitie het aantal bespuitingen te reduceren, maar om de ziekte op het juiste moment te bestrijden. En dat lukt, zo blijkt uit de ervaringen van telers: zij geven aan met Blight meer zicht te hebben op de infectiemomenten en daardoor beter grip te krijgen op phytophthora. Op die manier kunnen ze de druk beter onder controle houden.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.