Melkveehouders en WUR eens over samenwerking proefboerderij Marke

mest uitrijden

Coöperatie De Marke en Wageningen Livestock Research hebben afspraken vastgelegd over samenwerking rondom onderzoeken op melkveeproefboerderij De Marke. De onderzoeken gaan onder meer over klimaat, kringlooplandbouw en precisielandbouw. Dat meldt Wageningen University & Research in een persbericht.

Op dit moment is het agro-innovatiecentrum De Marke nog in handen van de WUR. Bedrijfsleider Zwier van der Vegte is een van de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Boerencoöperatie

In de toekomst gaat het melkveeproefbedrijf in het Gelderse Hengelo verder als boerencoöperatie. Leden van de coöperatie bepalen dan mee over de onderzoeksonderwerpen en de verdere ontwikkeling van het agro-innovatiecentrum. Het doel: een toekomstbestendige melkveeketen realiseren. Volgens de WUR hebben in korte tijd zo’n honderd melkveehouders interesse getoond in lidmaatschap.
De samenwerkingsovereenkomst wordt gezien als een eerste stap in de overdracht van het centrum van de WUR naar de boerencoöperatie. De onderzoeken op De Marke blijven in de meeste gevallen uitgevoerd worden door Wageningen Livestock Research en Wageningen Plant Research.

Melkveeketen

Wageningen Livestock Research-manager Gert van Duinkerken is tevreden over de nieuwe samenwerking: “Het is belangrijk dat de melkveehouderij de komende jaren verder verduurzaamt. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de afspraken in het Klimaatakkoord en de recente hoogspanning rond het stikstofdossier. Minder verlies van nutriënten naar de omgeving, minder broeikasgassen, en voldoende inkomen voor de melkveehouder. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke kan een belangrijke bijdrage leveren aan die toekomstbestendige melkveeketen. Dat is goed voor de Coöperatie en voor WUR, maar ook voor de Achterhoek en de hele sector.”


Sturing geven aan eigen toekomst

Ook coöperatievoorzitter Andre Arfman is blij met de overeenkomst. “We hebben nieuwe manieren nodig om vanuit de praktijk sturing te geven aan onze eigen toekomst. Met Coöperatie De Marke kan de praktijk weer zelf de onderzoeksagenda bepalen. Zo kunnen we bouwstenen aandragen voor beleid en nieuwe wegen vinden om de melkveehouderij, ondanks alle veranderingen, een perspectiefvolle toekomst te bieden.”

zwier van de vegte
Zwier van der Vegte is bedrijfsleider op proefbedrijf De Marke. Hij is ook een van de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Foto: Stadje Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.