Monitoren, direct spuiten of taakkaart maken

Vantage Agrometius presenteert een nieuwe gewascamera. De Augmenta Mantis-camera scant 40 meter breed in hoge resolutie.

Hij kost €20.000 inclusief alles, zit op het dak van de tractor of spuitmachine en maakt in een handomdraai biomassabeelden: het is de Augmenta Mantis, een multispectraalcamera die tot 40 meter breed scant en die over die breedte 128 afzonderlijke sporen kan presenteren.

Demo op akkerbouwbedrijf

Precisielandbouwspecialist Vantage Agrometius presenteerde de camera op 18 mei op het akkerbouwbedrijf van Gilbert van Campen in Kraggenburg (Fl.). Die wil er dit jaar zeker ervaring mee gaan opdoen bij de variabele dosering van bladmeststoffen in zijn suikerbieten en de variabele dosering op basis van bladmassa bij het doodspuiten van zijn aardappelen. Van Campen zit er ook aan te denken de camera in te zetten bij de dosering van bladmeststoffen in uien en  wortelen.

De beelden uit de Augmenta Mantis komen bij Van Campen in de plaats satelliet- en dronebeelden, waarop hij zich eerder baseerde. In 2021 is de camera getest op acht bedrijven in Nederland, drie in Duitsland en één in België. Onder de Nederlandse testbedrijven zaten de NPPL-deelnemers Stef Ruiter (bloembollen), Sjaak Huetink (bloembollen en zaaiuien) en Pieter van Leeuwen Boomkamp (zetmeelaardappelen). 

De camera is gedemonstreerd op het akkerbouwbedrijf van Gilbert van Campen in Kraggenburg (Fl.). Eerder is de camera getest op drie NPPL-bedrijven. Foto: Anne van der Woude

Verbeterde greenseeker

De Augmenta Mantis kan gezien worden als een fors verbeterde greenseeker, zoals de Yara N-sensor of Fritsmeyer. Allemaal kijken ze vooruit vanaf de trekker, scannen ze het gewas en produceren ze en beeld van de intensiteit van de vegetatie. Groot verschil met de sensoren is dat de Mantis van producent Augmenta een volledig multispectraal camerabeeld geeft over de hele 40 meter (aan breder wordt gewerkt.).

De scan voor de trekker of spuitmachine kan worden gebruikt om direct gewasafhankelijk variabel te gaan spuiten of kunstmest strooien. Daarvoor zit een aantal algoritmes met landbouwkundige inzichten van onder andere Wageningen UR ingebouwd die hun betrouwbaarheid hebben bewezen.  Andere mogelijkheid is om de scan van het gewas te gebruiken om een taakkaart te maken. Daarbij bepaalt de teler met zijn adviseur zelf welke dosering van meststof of gewasbeschermingsmiddel hoort bij welke vegetatieindex (NVDI).

Behalve om scans voor stikstof(over)bemesting in verschillende gewassen en voor loofdoding in aardappelen kan het gaan om de bepaling van opkomstverschillen, nachtvorstschade, gewasafhankelijke variatie in de dosering van van fungiciden en groeiregulatoren. En aangezien de Augmente Mantis voor de weergave van de vegetatie-index steeds dezelfde schaal gebruikt kunnen ook percelen onderling worden vergeleken.

Behalve dat de de camera voortdurend scant, maakt hij ook om de 150 meter standaard een aparte foto. En ook auotmatisch bij een plotselinge verandering van de gewasindex. Verder heeft de chauffeur altijd de mogelijkheid een foto te maken van een plek waar hij/zij iets bijzonders denkt te zien. Ook dat plaatje wordt met coördinaten vastgelegd om er eventueel later te kunnen gaan kijken.

Spuitboombreed of dopafstand

Zoals gezegd kijkt de Augmenta Mantis 40 meter breed en wordt het beeld in 128 aparte stukjes geanalyseerd, ofwel een plaatje per 31 centimeter breedte. Dat geeft voldoende informatie om spuitdoppen afzonderlijk aan te sturen als een machine daarmee is uitgerust; bijvoorbeeld met frequentiegestuurde pwm-doppen die afzonderlijk de afgifte kunnen variëren tussen 0 en 100 procent. Teeltadviseur Harold Zondag wijst er echter op dat de precisieslag van ‘overal evenveel’ naar  ‘variëren op spuitboombreedte’ groter is dan die van ‘variëren op spuitboombreedte’ naar ‘variëren per dop’. “Teeltoptimalisatie begint bij één sectie.”

Zo werkt het schematisch: Kijken naar wat er staat, informatie analyseren en omwerken tot strooidosering en doorsturen naar kunstmeststrooier. Voor de spuitmachine geldt eenzelfde schema. Jeroen Straver van Vantage Agrometius: “Op de achtergrond is het ingewikkeld, voor de gebruiker/teler juist eenvoudig.”

Isobox, Omnibox, Retrofit kit

Voor trekkers die zijn uitgerust met Isobus wordt de informatie naar spuit of kunstmeststrooier doorgegeven via een zogeheten Isobox. Maar Isobus is geen voorwaarde. Voor serieel is er een Omnibix die koppelt met het brein van de spuit of strooier.

En voor wie de Augmenta Mantis gewascamera van 2022 wil koppelen aan een kunstmeststrooier van pakweg 1980 is er zelfs een Retrofit kit, een elektrische aandrijving voor de doseerschuif van de kunstmeststrooier.  Het is niet waarschijnlijk dat daar veel vraag naar komt. 

Gemakkelijk in gebruik voor teler

Productmanager Jeroen Straver van Vantage Agrometius claimt de Mantis-camera als het beste van drie werelden. “Net als de drone geeft hij beelden met een hoge resolutie en kan hij ingezet worden in meerdere gewassen en voor meerdere toepassingen. Net als de sensor krijg je een betrouwbaar realtime-beeld en is hij niet arbeidsintensief. Net als de satelliet is hij betaalbaar en gemakkelijk in het gebruik.” Daarbij vervallen volgens Straver de nadelen van de drone-, sensor- en satellietbeelden, als ziet hij de verschillende systemen ook wel naast elkaar blijven bestaan. “Al was het maar om de resultaten ervan zo nu en dan met elkaar te vergelijken. ”Wereldwijd zijn inmiddels 500 Mantis-systemen verkocht. De Griekse Augmenta-directeur Dimitri Evangelopoulos, aanwezig bij de presentatie in Kraggenburg gaat er vanuit dat het er eind 2022 1.500 zijn.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.