Nadelen beregeningsadviezen

  • Er zijn een groot aantal leveranciers van bodemvochtsensoren die geen advies geven voor waar, wanneer en hoeveel er beregend moet worden. Telers zijn dan afhankelijk van eigen interpretatie en inzicht.
  • Bij de huidige modelmatige adviesprogramma’s wordt een relatief eenvoudig vochtbalansmodel gebruikt die geen rekening houdt met drainage, infiltratie en kwel/wegzijging.
  • Nu geldt het bodemvochtmodel alleen voor relatief droge omstandigheden en een aantal specifieke gewassen (gras, maïs, aardappelen, bieten, waspeen, schorseneren, winterpeen, spinazie en erwten)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.