Nadelen bodemvochtsensoren

  • De sensoren zijn puntmetingen. Ze geven daarmee een beeld van de betreffende locatie en bodemzone waar de sensor geplaatst is.
  • De praktijk leert dat er grote lokale en regionale verschillen bestaan in neerslag, maaiveldhoogte ten opzicht van grondwaterstand en daarmee bodemvochtgehalte. Sensoren kunnen die niet ondervangen.
  • De sensoren zijn gevoelig voor beschadiging, diefstal, storingen, etc. Daarnaast zijn een aantal sensoren ook gevoelig voor lichte verplaatsing (wind, tractor, etc), waardoor de aansluiting met grond verdwijnt en daardoor onbetrouwbare waarden ontstaan.
  • In grensstreken van Nederland is de LoRa-dekking onvoldoende om consequent data binnen te krijgen. Kies hierbij voor andere technieken als multiSIM of NB_IoT.
  • Bij LoRa-sensoren zie je bij slechte dekking dat er data verloren gaat. Bij andere technieken wordt de data tijdelijk opgeslagen en later alsnog verstuurd.
  • In grasland zijn de sensoren minder geschikt, vanwege regelmatig maaien en weiden.
  • Kalibratie is nodig om de waarden goed te vertalen naar absolute vochtgehalte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.