Nieuwe vergelijkingen bodemscans: Veriscan MSP3 meest nauwkeurig

veriscan

Welke bodemscan past het beste bij mijn bedrijf? Dat vragen veel NPPL’ers zich af. Nieuwe resultaten van een reeks vergelijkingstesten geven mogelijk meer duidelijkheid. Een zestal bodemscans werden vorig jaar vergeleken op zandgrond in het Overijsselse Lemelerveld en dalgrond in het Drentse Valthermond. Qua nauwkeurigheid kwam de Veriscan MSP3 het vaakst als beste naar voren.

Bodemscans kunnen bruikbare informatie opleveren voor precisielandbouw. Er zijn echter diverse leveranciers voor bodemscans, die allemaal weer ander sensorsysteem gebruiken. Ook zijn er verschillende type bodems met ieder zijn eigen gevolgen voor het scannen. Onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten en Wageningen University & Research zijn daarom met meerdere vergelijkingen aan de slag gegaan. Iedere keer is er een ander type perceel aan de beurt. Deze keer waren percelen met zandgrond en dalgrond aan de beurt.

Vijftig bodemmonsters

Er werden door de onderzoekers vijftig bodemmonsters genomen die als referentie dienden voor de bodemscans van zes verschillende leveranciers. De digitale bodemkaarten van de scans gaven inzicht in de hoeveelheid organische stof, lutum en pH. De leveranciers die deelnamen zijn BioScope, Aurea Imaging/Dronewerkers, CNH, Loonstra & van der Weide, Soil Masters en Vantage Agrometius.

Uit de testen op het zandgrondperceel in Lemelerveld kan de Veriscan MSP3 van Vantage Agrometius voor zowel de pH-kaart als de organische stoffenkaart het beste uit de test als het gaat om nauwkeurigheid.  In Valthermond kende de Veriscan MSP3 bij pH-kaarten ook de hoogste nauwkeurigheid. Leverancier Loonstra & van de Weide was bij het perceel in Valthermond met de kaart voor organische stoffen het meest nauwkeurig, maar het verschil met de Veriscan MSP3 bleek minimaal. Loonstra & van der Weide was uiteindelijk de enige leverancier die een lutumkaart leverde, omdat het aanwezige lutumgehalte op de percelen erg laag is. 

Nauwkeurigheid bodemscanners

Wat de onderzoekers opvalt is dat in algemene zin bodemscans op het zandgrondperceel in Lemelerveld een lagere correlatie kennen dan bij de eerdere vergelijkingen van bodemscans op zavelgrond en kleigrond. De lutumkaart werd door slecht één leverancier aangeleverd, maar ook hier is de correlatie niet hoog. Dat lag dat bij de onderzoekers in lijn der verwachting vanwege het lage lutumgehalte. Een andere reden voor tegenvallende resultaten is dat de locaties van de referentiemonsters niet gelijkmatig over het perceel zijn verdeeld. Positief is dat bij de vergelijking op het dalgrondperceel in Valthermond, de nauwkeurigheid van de goed presterende bodemscanners nog hoger is dan normaal.

De onderzoekers melden in een overkoepelende conclusie dat met name organische stoffen gemeten kunnen worden met bodemscanners. “pH is mogelijk en laat qua absolute afwijking geen extreme afwijkingen zien. Lutum is daarentegen, gebaseerd op één lutumkaart, is slecht te bepalen met grote afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke lutumgehalten.”

‘Weergave ook erg belangrijk’

Gerard Hoekzema, bedrijfsleider op WUR-proefbedrijf Valthermond, viel bij de vergelijking meerdere zaken op. In het onderzoek meldt bij dat bodemscans voor organische stofkaarten goed overeenkwamen met de eigen kennis over het perceel. Bij de pH kaarten had Hoekzema ‘weinig gevoel’ omdat dit niet met het oog is te zien. Nauwkeurigheid alleen is niet alles, volgens Hoekzema kan de presentatie van informatie belangrijk zijn. De gedetailleerdheid per kaart is daarbij wisselend. Sommige kaarten tonen bijvoorbeeld losse punten, anderen zijn meer vakken. Hoekzema herkent zichzelf het meest in de kaart van Dronewerkers, omdat deze qua visualisatie het best vormgegeven is. NPPL-deelnemer Sjaak Huetink uit Lemelerveld herkent zich bij organische stof het meeste in de kaart van Veris MSP3. Op de tweede plaats volgt de organische stofkaart van Loonstra & Van der Weide. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.