Ondanks vrij egale pH toch variabel bekalken

In de week voor kerst liet Zwier van der Vegte twee percelen grasland plaatsspecifiek variabel bekalken. Eén van die percelen had volgens de bodemscan een egale pH. Toch besloot Zwier, ook om de techniek uit te proberen, dat variabel bekalken nodig was.

Vlak voor kerst kwam loonbedrijf Unicom Oost uit Lettele (Ov.). Dit bedrijf bekalkte twee graspercelen van melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) plaatsspecifiek variabel met LIMKAL vochtige kalk. “Die kalk bestaat uit Calciumcarbonaat 50% Zuurbindende waarde (ZBW) en 10% vocht”, zegt Nico Bloemenkamp van het loonbedrijf.

Het bedrijf reed er een uur voor omdat er dichterbij De Marke geen vergelijkbare kalkstrooier te vinden was. “We hebben deze strooier, een Panien / Streumaster strooiwerk met Trimble TMX-aansturing, nu zo’n twee jaar. Dit is pas de zesde of zevende keer dat we er plaatsspecifiek mee bekalken. Daarvan is maar een enkele keer bij melkveehouders bekalkt”, vervolgt Nico. “Veehouders beseffen nog maar heel beperkt hoe waardevol plaatsspecifiek bekalken kan zijn. Zo bemestten we eens een perceel variabel van kalk met giften variërend tussen 750 kilo en 4,0 ton per hectare! Normaal was dat perceel egaal bekalkt met 2,5 à 3,0 ton per hectare. Ongeacht of het gras- of maisland was/werd.”

Toch bekalken

In januari 2019 zijn vijf percelen van De Marke door loonbedrijf Almen Harfsen gescand met een Veris MSP3 bodemscanner. Daar kwam een variatie in pH van 5,2 tot 5,9 uit naar voren. Die waarden zijn op basis van referentie grondmonsters omgerekend naar de plaatsspecifiek benodigde hoeveelheid kalk. Besloten is alleen die percelen te bekalken waarvoor de gemiddelde kalkdosering groter dan 1.000 kilo per hectare zou moeten zijn. Dit zijn de percelen K3  – niet vernoemd naar de meidengroep 🙂 – en perceel 9. Perceel K3 had een lichte variatie in pH op van 5,3 tot 5,7 en perceel 9 toonde een egale pH van 5,5.

De variatie in pH (5,3 – 5,7) en in percentage organische stof (5,9 – 6,4%) zijn aanleiding om het perceel variabel te bekalken met 0 tot 2.160 kilo per hectare LIMKAL vochtige kalk.

Royale gift

De resultaten van de Veris scan kwamen te laat binnen om de bekalking nog voor het groeiseizoen uit te kunnen voeren. Daarom is de bekalking uitgesteld tot eind 2019. Zwier: “Omdat we inmiddels een groeiseizoen verder waren waarin de pH wellicht iets gedaald is, hebben we besloten een iets royale gift toe te passen.” “De streefwaarde is pH 5,5 tot 5,7, omdat klaver zich ook in het grasland moet kunnen ontwikkelen. Op basis daarvan zou je dus kunnen concluderen dat perceel 9 overal dezelfde hoeveelheid kalk behoeft.

De hoeveelheid is echter niet alleen afhankelijk van de pH, maar ook van het organische stofgehalte”, zegt betrokken WUR-expert en NPPL-begeleider Herman van Schooten. “Die varieerde van 5,9 tot 6,4% op perceel K3 en van 4,8 tot 6,8% op perceel 9. Die informatie vormde samen met de variatie in pH voor een plaatsspecifiek variërende kalkgift van 0 tot 2.160 kilo per hectare op perceel K3 en 890 tot 1.120 kilo per hectare op perceel 9. De hiervoor door Agrifirm gemaakte taakkaarten zijn door Agrometius aangepast om te kunnen functioneren met de Trimble TMX-terminal.” “De originele taakkaarten werkten niet op de TMX-terminal. En er is nog een dingetje, het in- en uitschakelen op de kopakker moest voorlopig nog even met de hand omdat de techneuten dit nog niet geautomatiseerd kregen. Inmiddels is dit ook opgelost”, zegt Nico.

In tegenstelling tot de pH (5,5) varieert het percentage organische stof op perceel 9 wel: 4,8 tot 6,8%. Dit geeft aanleiding om het perceel wel variabel te bekalken met 890 tot 1.120 kilo per hectare LIMKAL vochtige kalk.

Strooischijven in plaats van boom

De gebruikte kalkstrooier is voorzien van zowel een 12 meter brede boom met vijzels voor droge kalk en twee strooischijven voor 9,0 meter werkbreedte met natte kalk. Een bandje onderin de kuip voert de kalk naar de boom of de strooischijven. Nico: “Natte kalk uitrijden met de boom levert verstoppingen op. Het strooibeeld lijkt wat schokkerig/ongelijk, maar dat komt omdat het bandje telkens een bepaalde hoeveelheid kalk op de strooischijven laat vallen. In het perceel is de gift mooi egaal overeenkomend met de benodigde hoeveelheden op de taakkaart.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.