Onderzoek

NPPL: variabel loofdoden 2018-2019

Waar/wie:
Wageningen University & Research
Onderzoeksperiode:
2018-2019

Conclusies

  1. Het gebruik van variabele toepassing van loofdodingsmiddelen levert bij NPPL-deelnemers een besparing op van gemiddeld 22%.
  2. Grote besparing in middel is mogelijk als er grote verschillen in afsterving binnen het perceel zichtbaar zijn.
  3. Ondanks het gebruik van minder middelen wordt er geen hogere onkruiddruk ondervonden.
  4. De techniek is relatief simpel toe te passen.
  5. De kosten van variabel loofdoden zijn laag als gewerkt wordt met satellietbeelden en gangbare moderne spuittechniek.
  6. De werkzaamheid is afhankelijk van beschikbare satellietbeelden. Gebruik van dronebeelden maakt dat kosten en baten naar elkaar toegroeien c.q. gelijk of negatief worden.
  7. Grote winst op het gebied van milieubelasting voor het waterleven bij variabel doseren van Reglone al naar gelang de aanwezige biomassa.

In 2018 en 2019 zijn 7 deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) actief geweest met variabel loofdoden van aardappelen. Alle telers hebben het toen nog toegelaten middel Reglone toegepast. Gemiddeld werd er 22% midden gespaard ten opzichte van de standaarddosering zoals aangegeven door de teler zelf. Dit levert een kostenbesparing op van €8,61 per hectare. In vergelijking met de waardes gegeven in de KWIN is de besparing veel groter, maar dat is volgens de onderzoekers niet realistisch. Er kan nog meer bespaard worden als de spuit per dop kan variëren.

Kosten en baten

Variabel loofdoding kan op meerdere manieren en in verschillende situaties worden uitgevoerd (egaal gewas, gewas met meer variatie en met meer natuurlijke afsterving, gebruik van satellietbeeld, dronebeeld of sensor op de trekker). Berekeningen voor verschillende scenario’s tonen dat de meeste manieren van het toepassen van variabele loofdoding zichzelf terugbetalen. Bij gebruik van duurdere middelen, zoals Quickdown en Spotlight, zal eerder voor een positief resultaat zorgen dan de goedkopere middelen, zoals Reglone dat in het verleden was. Als er weinig variatie binnen een perceel optreedt, zal de besparing ook minder zijn. Hierdoor zullen investeringen van sensoren en aanpassingen op de spuitmachine minder snel uit kunnen. Gebruik van satelliet -en dronebeelden zijn hier eerder een optie. Met hoge variatie binnen percelen zullen alle aanpassingen zich eerder terugverdienen.

Effectiviteit

De NPPL-telers gaven aan dat de effectiviteit van de bespuiting vergelijkbaar is met de standaardbespuiting. Echter de bruikbaarheid van deze techniek is zeer afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Gebruik van recente satellietbeelden komt de effectiviteit ten goede, maar die zijn niet altijd beschikbaar zijn. Het gebruik van dronebeelden is een alternatief. Dit is echter een relatief dure optie die niet altijd opweegt tegen de winst behaald door het gebruik van minder middel.

Daarnaast bleek er een terughoudende houding te zijn voor het gebruik van variabele loofdoding omdat er nog weinig ervaring is met de middelen die nog beschikbaar zijn na het verbod op Reglone. Verwacht wordt dat de effectiviteit met de andere middelen even goed is al is dit nog niet uitgebreid in de praktijk getoetst.

Je zou kunnen verwachten dat door minder loofdodingsmiddelen te gebruiken, de onkruiddruk hoger wordt. Geen van de deelnemers binnen NPPL heeft echter een hogere onkruiddruk ervaren dan met volvelds bespuitingen.

Milieueffecten

Doordat er minder middel gebruikt wordt, is er ook minder kans op drift en uitspoeling. Dit zorgt voor een lagere milieudruk. Bij Reglone werd grote milieuwinst geboekt op het gebied van waterleven.

Download het rapport