Onderzoek

Nut van loofdoden in aardappelen

Waar/wie:
Wageningen University & Research
Onderzoeksperiode:
n.v.t.

Conclusies

  1. Loofdoden verbetert tijdig en eenvoudiger oogsten, afrijpen van de knollen, vorming van een harde schil en de weerstand tegen ziekten.

In een engelstalige artikel presenteren de auteurs wat er over loofdoding bekend is. Er wordt besproken waarom het belangrijk is om het loof te doden. Van alle nu gebruikelijke methodieken worden de voordelen en nadelen gegeven.

Waarom belangrijk

De belangrijkste redenen om het loof te doden is dat de oogst eenvoudiger wordt. Ook belangrijk is dat de aardappelen bij de oogst minder beschadigen. En dat de kwaliteit van de aardappel, grootte en inhoud, beter en regelmatiger is. Dit is zowel voor de teler als de verwerkende industrie van groot belang.

Verdere voordelen

Daarbij helpt het loofdoden het verspreiden van ziekten (in bodem en lucht) te voorkomen. Onder bepaalde omstandigheden komt hergroei voor, dit wordt door loofdoding voorkomen.

Nadelen

Sommige methoden van loofdoding zijn erg arbeidsintensief en daarmee duur. Dit geldt met name voor de mechanische toepassingen. Het goedkoopst is de chemische toepassing. Maar een nadeel is wel dat weersomstandigheden een grote invloed op het effect hebben.

Toekomst

Om het gebruik van de chemische loofdoding te verbeteren wordt volop onderzoek gedaan aan sensoren die helpen het optimale moment en dosering te bepalen: precisielandbouw. Wel blijft het beheersen van bodemziekten en overdracht van ziekten via pootgoed aandacht vanuit onderzoek vragen.

Download het rapport