Onderzoek

Vergelijking bodemvochtsensoren 2021

Waar/wie:
Wageningen University & Research
Onderzoeksperiode:
2021

Conclusies

  1. De meeste bodemvochtsensoren geven een redelijk beeld van het vochtgehalte van de bodem.
  2. Het bepalen van de exacte hoeveelheid bodemvocht is voor veel vochtsensoren lastig. Trends in de bodemvochtvoorziening worden beter weergegeven.
  3. In een totale beoordeling van meetnauwkeurigheid en gebruik komt AgroExact met een 9,2 als beste uit de bus. Dacom heeft volgens het onderzoek zowel op het gebied van gebruik als meetnauwkeurigheid veel te bieden. Ook de systemen van Vantage Agrometius, RMA en IrriWatch halen ruime voldoendes met hun totaalscore.

Door middel van een vergelijkingsproef op twee praktijkpercelen in Dronten en Wageningen zijn een tiental systemen die bodemvocht bepalen met elkaar vergeleken.

De vergelijking richtte zich op de nauwkeurigheid waarmee bodemvochtgehaltes door de verschillende systemen konden worden bepaald. Ook werd gekeken naar een groot aantal factoren die het gebruik beïnvloeden, zowel het gemak als de mogelijkheden. De verschillen tussen de systemen zijn zo nu en dan behoorlijk groot, met name op het gebied van gebruiksgemak en mogelijkheden. Het bepalen van een absoluut niveau van de bodemvochttoestand blijkt zelfs met ringmonsters lastig, vochtgehalte en trends worden over het algemeen goed gevolgd door de verschillende sensoren. In vervolgonderzoek zou meer nadruk op deze trends moeten liggen, alsook op de reproduceerbaarheid van de gemeten waarden door meerdere sensoren per type te plaatsen.

Download het rapport