Techniek

Water op maat Bodemvochtsensoren

Bodemvochtsensoren

Bodemvochtsensoren meten het vochtgehalte in de bodem. Daarnaast zijn er bodemvochtstations die ook lucht- en bodemtemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en neerslag kunnen meten. Met deze metingen kan de teler een inschatting maken hoe vochtig de grond. De data is de basis voor beregeningsadviezen.

Lees tips voor bodemvochtsensoren

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Verschillende leveranciers bieden bodemvochtsensoren aan. Klik op de link voor een lijst met leveranciers.
Lees meer over voor- en nadelen voor telerKlik op link voor meer informatie Klik op link voor meer informatie
Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

NPPL deelnemers

Deze NPPL-deelnemers werken met Bodemvochtsensoren