Praktijkrijpheid bodemvochtsensoren

Er zijn veel leveranciers beschikbaar van bodemvochtstations. Vaak voldoende gebruiksvriendelijk in zowel plaatsing als weergeven van de data op een dashboard of app. De boer kan de relatieve meetwaarden en trends redelijk gebruiken om het vochtgehalte in de bodem te interpreteren en daarop te sturen met beregening.

De betrouwbaarheid van de absolute getallen is een vraagteken, met name op vlak van omrekening sensorwaarden naar absolute vochtpercentage of vochtvolume in de bodem. Strikt genomen is nog kalibratie nodig om voor grondsoort te corrigeren. Dit doet men door grondmonsters te nemen waarvan het vochtgehalte en dichtheid bepaald wordt (bijv. ringmonsters). AgroExpertus levert een pf-curve bij het bouwplanmonster. Sommige leveranciers zeggen softwarematig te kunnen corrigeren voor grondsoort of eigen expert judgement van teler.

Bij een aantal sensoren (Dacom, AppsForAgri, Farm21, WolkyTolky) zijn de vochtsensor, elektronica en dataoverdracht, batterij/zonnepaneel geïntegreerd. Hierdoor zijn ze makkelijk te plaatsen en minder gevoelig voor beschadigingen van draden. Andere sensoren (Agrometius, Eijkelkamp, etc.) hebben voor dataoverdracht een los kastje en worden de sensoren aan lange draden verbonden. Hierdoor zijn ze gevoeliger voor beschadigingen, echter ook minder gevoelig voor lichte verplaatsingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.