Onderzoek

Vergelijking van bodemscans 2019

Waar/wie:
Aeres Hogeschool, Dronten
Onderzoeksperiode:
2019

Conclusies

  1. De bodemscans geven voor de pH, het organischestofgehalte en het lutumgehalte een nauwkeurig beeld.
  2. Het bodemscansysteem van Veris komt als meest nauwkeurig uit de bus voor een kleigrondperceel met redelijke variatie in lutum. De kaarten van Loonstra & Van der Weide scoren hier als tweede. Opvallend is dat met remote sensing (BioScope) ook een redelijk goede lutum-kaart geleverd kan worden.
  3. De andere systemen scoorden minder goed, wat zeker toe valt te wijzen aan het feit dat deze sensoren niet zijn ontworpen voor het bepalen van pH, o.s. of lutum.

Op een bouwlandperceel in de Wieringermeer is in augustus 2019 een aantal bodemscans uitgevoerd. Deze vergelijkingstest gebeurde in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Centraal stond de vraag: welke bodemscan levert de meest betrouwbare en bruikbare informatie voor precisielandbouw?
De geteste systemen zijn:

 

  • Passieve Gamma Bodemscanner – Loonstra & van der Weide
  • Veris MSP3 – Vantage Agrometius
  • BioScope remote sensing – Bioscope
  • SoilXplorer – CNH
  • Dualem 21 S – Loonwerk GPS (overgegaan naar Soil Masters per 2020)

 

De systemen werden getest door kaarten van de bodemscans van het proefperceel te vergelijken met grondmonsters die van hetzelfde perceel zijn genomen.

Download het rapport