Bodemscans

Een bodemscan is de digitale variant van grondmonsters steken. Met een bodemscan wordt de variatie binnen het perceel in kaart gebracht. De sensorwaarden worden wel geijkt met bodemmonsters. Er zijn verschillende soorten bodemscans die elk verschillende parameters geven en voor verschillende doeleinden beschikbaar zijn.

Vraag het een van onze experts
Over deze techniek

Praktische informatie

Praktijkrijpheid:
Deze techniek is praktijkrijp
Lees meer over investering Klik op link voor meer informatie
Lees meer over leverancier(s) Klik op link voor namen van leveranciers
Lees meer over voordelen voor teler Klik op de link voor meer informatie
Lees meer over nadelen voor teler Klik op de link voor meer informatie
Door NPPL deelnemers gedeeld

Praktijkervaringen

Verschillende boeren hebben al ervaring met Bodemscans. Lees en bekijk hun ervaringen.

Door wetenschappers onderzocht en geschreven

Onderzoeksoordeel

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.