Onderzoek

Vergelijking van bodemscans op dalgrond 2020

Waar/wie:
Aeres Hogeschool, Dronten
Onderzoeksperiode:
2020

Conclusies

  1. Het is lastig om op dalgrond met bodemscans de pH en lutumgehalten te bepalen.

Om de nauwkeurigheid van bodemscans te analyseren, zijn in maart 2020 op een perceel met dalgrond in Valthermond (Dr.) (Ov.) bodemscans uitgevoerd. Op dit perceel zijn zes bodemscansystemen vergeleken (met tussen haakjes de leverancier):

• BioScope remote sensing (BioScope)
• Drone / satellite imaging (Aurea Imaging / Dronewerkers)
• SoilXplorer (CNH)
• Passieve gamma-straling bodemscanner (Loonstra & van der Weide)
• Dualem 21 S bodemscanner (Soil Masters)
• Veris MSP3 bodemscanner (Vantage Agrometius)

De vergelijking van deze bodemscans is een vervolg op eerdere proeven in 2018 en 2019. Naast het onderzoek op het perceel met dalgrond is in 2020 ook eenzelfde vergelijking uitgevoerd op zandgrond. Bij al deze onderzoeken was de hamvraag: welk bodemscansysteem levert de meest betrouwbare en bruikbare informatie voor precisielandbouw?
Voor het antwoord op deze vraag is met de zes bodemscansystemen data verzameld van het betrokken perceel. Deze data zijn vergeleken met op het proefperceel verzamelde grondmonsters.
Drie van de zes sensorsystemen zijn normaliter in staat om zowel pH, lutum als organische stof kaarten aan te leveren. Vanwege de lage lutumgehalten in het perceel in Valthermond, heeft in 2020 slechts één bedrijf een lutumkaart aangeleverd.

Download het rapport