Onderzoek

Vergelijking van bodemscans 2018

Waar/wie:
Aeres Hogeschool, Dronten
Onderzoeksperiode:
2018

Conclusies

  1. 1. Voor het onderzochte perceel, dat qua bodemsamenstelling vrij homogeen is, is de toegevoegde waarde van de bodemscans beperkt. Bij een grotere variatie in de grond, zoals op veel zandgronden, bieden de scans mogelijk meer kansen.
  2. 2. De Passieve Gamma Bodemscanner (E.H. Loonstra), de EM38 sensor (LoonwerkGPS) en de Veris scan (Vantage Agrometius) leveren voldoende betrouwbare resultaten. De betrouwbaarheid van de SoilXplorer en Bioscope konden niet worden vastgesteld.
  3. 3. De leveranciers van de bodemscans leveren verschillende kaarten, data en/of interpretaties die niet allemaal direct om te zetten zijn naar een toepassing met precisietechniek. Het is dus van belang dat de ondernemer van tevoren bedenkt welke precisietechniek hij wil inzetten, welke bodemscan daarbij past en zich door de leverancier goed laat informeren over de (on)mogelijkheden.

Op een bouwlandperceel in Ens is in augustus 2018 in kaart gebracht of bodemscans betrouwbare informatie opleveren. Deze vergelijkingstest gebeurde in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Centraal stond de vraag: welke bodemscan levert de meest betrouwbare en bruikbare informatie voor precisielandbouw?
De geteste systemen zijn:

  • Passieve Gamma Bodemscanner – E.H. Loonstra
  • EM38 – LoonwerkGPS
  • Veris scan – Vantage Agrometius
  • SoilXplorer – CNH

De systemen werden getest door kaarten van de bodemscans van het proefperceel te vergelijken met 40 grondmonsters die van hetzelfde perceel zijn genomen.

De pH-kaarten, organischestofkaarten en lutumkaarten van zowel de Passieve Gamma Bodemscanner (E.H. Loonstra), de EM38 sensor (LoonwerkGPS) en de Veris scan (Vantage Agrometius) bleken voldoende betrouwbaar te zijn. De toegevoegde waarde van deze bodemscans ten opzichte van een mengmonster was echter beperkt. De oorzaak daarvan kan zijn dat de grond op het proefperceel vrij homogeen is. De verwachting is dat bij meer variatie in de samenstelling van de bodem de toegevoegde waarde van de bodemscans groter is.

De betrouwbaarheid van de SoilXplorer en Bioscope zijn niet geanalyseerd omdat deze geen pH-, organische stof- of lutumkaarten opleverden.

Download het rapport