Schade in bruine bonen beperken met bodemdata

verrisscan

Variabele dosering van bodemherbicide op basis van bodemdata moet op het bedrijf van Martin en Sten de Meijer leiden tot een hogere opbrengst van bruine bonen. Hiervoor is onlangs met behulp van een Veris-bodemscanner de bodem in kaart gebracht.

Vader Martin en zoon Sten de Meijer hebben twee akkerbouwbedrijven in Zeeuws-Vlaanderen, een in Hoek en de andere in Waterlandkerkje. Ze bewerken zo’n 200 hectare. Vanaf het begin nemen ze deel aan NPPL.

Overdosering

Dit seizoen teelt de vennootschap bruine bonen op een perceel van 12 hectare. Van voor naar achteren wordt de grond zwaarder. “We weten uit ervaring op andere percelen dat een uniforme dosering van bodemherbiciden niet effectief is”, zegt Sten. “Bij een gemiddelde dosering staat op de zwaardere stukken nog onkruid, terwijl op de lichte stukken door overdosering de groei tot stilstand komt en planten zelfs afsterven.”

Bodem in kaart

De vennootschap wil de schade dit jaar verkleinen door op de plekken met lichte grond een lagere herbicide-dosering toe te passen en op de zwaardere stukken de maximale dosering. Hiervoor is onlangs met een Veris-bodemscanner de geleidbaarheid in de bodem (op 30 en 90 cm), de PH en het organisch stofgehalte in de bovenste 10 cm in kaart gebracht. Op enkele tientallen punten in het perceel zijn bodemmonsters genomen. De belangrijkste informatie die de scan oplevert, is het lutumgehalte.

Taakkaart

Op basis van deze data wordt een taakkaart gemaakt die de spuitmachine aanstuurt. De WUR biedt hierbij ondersteuning omdat vader en zoon De Meijer geen ervaring hebben met het inlezen van Veris-data. Afhankelijk van de weersomstandigheden vindt de bespuiting in de tweede helft van mei plaats, enkele dagen na de zaai.

Inmiddels is op het bedrijf zo’n 55 hectare gescand. De bedoeling is om komende jaren stapsgewijs alle percelen in kaart te brengen. Vorig jaar is dat niet gelukt vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden, het was of te droog of te nat om betrouwbare bodemscans te kunnen maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.