Onderzoek

Vergelijking van bodemscans op zandgrond 2020

Waar/wie:
Aeres Hogeschool, Dronten
Onderzoeksperiode:
2020

Conclusies

  1. De bodemscanvergelijking op het zandgrondperceel in Lemelerveld komen in 2020 minder goed overeen met de uitkomsten van referentiemonsters van hetzelfde perceel.
  2. Bij deze meting komt de Versican MSP3 als beste naar voren voor zowel de pH-kaart als de organische stoffenkaart.

Om de nauwkeurigheid van bodemscans te analyseren, zijn in maart 2020 op een zandgrondperceel in Lemelerveld (Ov.) bodemscans uitgevoerd. Op dit perceel zijn zes bodemscansystemen vergeleken (met tussen haakjes de leverancier):

  • Drone sensing (Aurea Imaging / Dronewerkers)
  • BioScope remote sensing (BioScope)
  • SoilXplorer (CNH)
  • Passieve gamma-straling bodemscanner (Loonstra & van der Weide)
  • Dualem 21 S bodemscanner (Soil Masters)
  • Veris MSP3 bodemscanner [NS5] (Vantage Agrometius)

De vergelijking van deze bodemscans is een vervolg op eerdere proeven in 2018 en 2019. Naast het onderzoek op het zandgrondperceel is in 2020 ook eenzelfde vergelijking uitgevoerd op dalgrond (proefbedrijf Valthermond). Bij al deze onderzoeken was de hamvraag: welk bodemscansysteem levert de meest betrouwbare en bruikbare informatie voor precisielandbouw?

Voor het antwoord op deze vraag is met de zes bodemscansystemen data verzameld van het betrokken perceel. Deze data zijn vergeleken met op het proefperceel verzamelde grondmonsters.

Download het rapport