Oogst monitoren tijdens fruitpluk

Het niet op perceelsniveau maar veel meer op detailniveau monitoren van oogst hoort bij precisielandbouw.  Zo wil je het liefst met precisielandbouw  in de fruitteelt per boom weten wat de productie en kwaliteit is. Om zo de resultaten van alle teeltmaatregelen per individuele boom te beoordelen en hier in de teelt van het volgende seizoen rekening mee te houden. Maar dat is allemaal nog niet zo simpel.

Experiment met weegschalen

NPPL-deelnemer Sander Verstegen plukt net als de meeste fruittelers met pluktreintjes waarbij de voorraadkisten op karretjes achter de trekker vol geplukt worden. Omdat  in één voorraadkist de appels van tientallen bomen komen, kun je daarmee lastig de productie per boom meten.

Vorig jaar heeft hij geëxperimenteerd met weegschalen op de pluktreinen waarmee met GPS de productie niet langer alleen maar op perceelsniveau vastgelegd worden. Met weegschalen op de pluktrein lukt dat nog niet op boomniveau maar wel voor elk deel van een perceel. 

De werkwijze van vorig jaar met weegschalen op de pluktrein gaf toch teveel problemen om er dit jaar mee verder te gaan. De kisten kwamen door de weegschalen hoger te staan waardoor het lastiger plukken werd. En het extra gewicht was zeker vorig jaar met de natte pluk gewoon niet gewenst.  Dat laatste zou dit jaar met tot op heden gemakkelijk te berijden rijpaden niet zo veel problemen geven.  Omdat het om veel pluktreinen gaat,  moet het per pluktrein niet te duur zijn want anders wordt het gewoon onbetaalbaar.  Sander is in de winter van plan om samen met techneuten een praktische oplossing te ontwikkelen.

Pluk-o-Traks

NPPL-deelnemer Martijn Slabbekoorn plukte vorig nog met twee pluksystemen maar dit seizoen plukt hij deels niet langer meer met pluktreinen en hoogwerkers. Hij  werkte al met wat Pluk-o-Traks en dat is nu met de aanschaf van enkele extra machines het enige pluksysteem op het bedrijf. 

Eén pluksysteem op het bedrijf werkt gewoon het beste, licht Martijn toe, en dat geldt zeker ook voor het monitoren van de oogst op boomniveau.  Op de verzamelband van een  Pluk-o-Trak kun je een cameratechniek en GPS plaatsen waardoor je al tijdens de pluk de productie en kwaliteitskenmerken als vruchtmaat en vruchtkleur op detailniveau binnen het perceel kunt monitoren.  Het monitoren doe je dan met vergelijkbare cameratechniek als waarmee op sorteermachines de kwaliteit bepaald worden.  Voordeel is dat je deze info echt real live dan hebt.

Het plan van Martijn was om dit plukseizoen er al mee te starten maar mede door leveringsvertraging vanwege Corona lukte dat niet meer op tijd. Dat automatisch monitoren van plukparameters wordt dus volgend jaar.

Pluk-o-trak

GPS-positie

Wel heeft Martijn op een deel van de percelen voorraadkisten voorzien een GPS-positie om zo meer inzicht te krijgen op de kwaliteit  per deel van een perceel.  Dat is een kwestie van de barcode met handapparaat van GPS-locatie te voorzien. Vanuit het registratieprogramma Agro Manager worden  er  etiketten geprint met info over het perceel, ras, plukdatum en een barcode. De barcode is van groot belang voor de tracking & tracing. Als de barcode bij het sorteren automatisch uitgelezen wordt, kan het sorteerresultaat met info over kilo’s en kwaliteit in registratieprogramma’s  teruggekoppeld worden naar de plek in het perceel. Nadeel is wel dat deze info pas na afloop van sorteren beschikbaar komt dus dat is bij lange bewaring soms erg laat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.