Op 45% bouwland groeide in winter een gewas

Op zo’n 45% van het bouwland was eind maart een zogenoemde winterbedekking in de vorm van wintergraan, vanggewas of groenbemester. Dat blijkt uit satellietgegevens van de groenmonitor.nl.

Op basis van de satellietbeelden is te zien dat voornamelijk op zandgrond percelen ‘wintergroen’ zijn. Op zandgrond is het verplicht om na de maïsoogst een vanggewas te telen.

Eind vorige maand had 45% van alle bouwlandpercelen een winterbedekking. Wordt er alleen gekeken naar percelen op zandgronden dan is 59% wintergroen.

Winterbedekking heeft een positieve effect op de fysische bodemstructuur (o.a. verslemping, winderosie). Daarnaast werkt het positief op de vochtregulatie in de grond, verkleint de kans op uit- en afspoeling van mineralen en residuen naar het oppervlakte- en ondiepe grondwater. Het zorgt ook voor een betere biotoop voor akkervogels en andere dieren in de winter en zorgt daarmee tot een verbetering van de biodiversiteit.

Meer informatie:

Wouter Meijninger (Wageningen Environmental Research, Email: wouter.meijninger@wur.nl, Tel: 0317 481126)

1 Comment

  • Rob Blijdorp zegt op 12-04-2022 - 16:14 :

    Hoi Wouter, wanneer zijn deze opnamen gemaakt? Ik woon in de Wieringermeer en ik heb een perceel NKG ingezaaid voor aardappelen dit seizoen. Die was tot December groen en daarna is hij door de vorst afgestorven (zonder chemie of mechanische bewerking oid) als je een maand geleden een opname van dat perceel zou hebben gemaakt denk ik dat deze als kaal land opgenomen is. Dit is dan ten onrecht want dit perceel was wel degelijk voor de winter groen (en heeft in het najaar ook nutriënten op kunnen nemen). Ik hoor graag van welke datum je de data hebt gebruikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.