Op weg naar een weerbaar, zelfregulerend teeltsysteem

Theo Nieuwenhuis in Didam (Gld.) zit in het tweede jaar van zijn deelname aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. De voormalige melkveehouder is nu biologische akkerbouwer/groenteteler, daarnaast is hij bodemconsulent voor akkerbouwers, groentetelers en melkveehouders.

Nieuwenhuis heeft gekozen voor strokenteelt. Hij streeft naar een weerbaar, zelfregulerend teeltsysteem. De bodem, het bodemleven,  beschouwt hij daarvoor als een cruciale factor. Om dat te stimuleren werkt Nieuwenhuis aan verhoging van het gehalte aan organische stof. Door ook lignine (houtsnippers) toe te voegen hoopt hij schimmels in de bodem te stimuleren.

Groenbemesters

Om onkruid te kunnen beheersen zaait hij groenbemestingsgewassen, zoals stoppelknollen, spinazie, klaversoorten tussen de teeltrijen. Zodra die te groot dreigen te worden vernietigt hij deze planten stroken met getande rollen.
Theo Nieuwenhuis heeft er vertrouwen in dat het hem qua teeltsysteem gaat lukken. Daarnaast noemt hij een weerbaar systeem voor afzet van zijn producten belangrijk. Voor in ieder geval oogst 2022 is die geregeld.   

Bekijk de video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.