Opbrengstverschillen deels verklaard door verschillen in organische stof

In deze blog wil ik ingaan op een test die Pieter van Leeuwen Boomkamp dit jaar heeft uitgevoerd.

Hij had een Yieldmaster Pro van Precision Makers / Agrometius op zijn uienrooier gemonteerd. Tijdens het rooien wordt dan plaatsspecifiek de opbrengst van de uien bepaald. Ik heb de data die ik van Pieter heb gekregen een beetje bewerkt. In de data zit altijd ‘ruis’, dat wil zeggen rare waarden zoals ontbrekende waarden of hele hoge waarden. Dit levert dan dit overzicht op.

De lichte kleuren geven lage opbrengsten weer en de donkere kleuren de hoge opbrengsten. De opbrengst varieert in deze data set van 40 – 80 ton/ha. In deze dataset is niet de opbrengst van het hele perceel gelogd. Pieter gaf aan dat het meetsysteem niet altijd vlekkeloos werkt. De data heb ik dus ingedeeld in vijf klassen (vijf kleuren). In onderstaande grafiek worden per klasse het aantal waarnemingen weergegeven en het gemiddelde (µ) = 61 ton/ha.

Vergelijking met bodemscan

Nu leek het me interessant om deze opbrengstdata te vergelijken met de bodemscan van dit perceel. Het perceel ligt op zandgrond en een bepalende factor op deze grond is het organischestofgehalte, wat varieert van 3,5 – 6,5%. Met behulp van een programma (QGis) leg ik de opbrengstdata over de bodemscan data. Dat ziet er dan zo uit.

Het is erg moeilijk om hier zo direct iets van een lijn in te zien. Daarom heb ik data beperkt tot een vergelijking van plaatsen met een lage organischestofgehalte en de opbrengstklasse met lage waarden.

Ik vind het dus opvallend dat hier zo’n sterke overeenkomst is te zien. De plekken met lage organische stof geven een lagere ui-opbrengst, ruwweg 10-20 ton/ha minder.

Kennis voor volgend teeltjaar

Wat kan de teler nu met deze informatie? Hij kent z’n perceel wel, dus dat er verschillen zijn, is voor hem niet zo verrassend. Maar hij gaf aan deze informatie te kunnen gebruiken voor een volgend teeltjaar. Om bijvoorbeeld de aardappelen variabel te poten, gebaseerd op de bodemkaart en het effect van de variatie op de gemeten opbrengst.

Ook is het mogelijk om op dit perceel variabel te bemesten, alhoewel er altijd discussie is of je de mindere plekken nu extra moet bemesten om het bij te trekken óf dat de mindere plekken minder bemest omdat het nooit op niveau zal produceren.

Het verzamelen van dit informatie kost natuurlijk best wel wat, en zeker ook wat tijd. De interpretatie van deze data is nog het moeilijkste, maar het loont de moeite je hier in te verdiepen.

1 Comment

  • Gert Stoffelsen zegt op 13-12-2019 - 22:08 :

    Volgens de Bodemkaart betreft het hier een perceel op een Enkeerdgrond met Grondwatertrap VIIId. Een Enkeerdgrond heeft per definitie een bovengronddikte van 50 cm of meer. Het is dus ook nog mogelijk dat de bovengronddikte enigszins varieert en daardoor het vochtleverend vermogen varieert en daardoor ook een verschil in opbrengst te zien geeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.