Praktijkrijpheid variabel bemesten drijfmest

  • Bij John Deere werkt de techniek goed op de mesttank en zou het ook goed moeten werken op het sleepslangsysteem.
  • De techniek werkt, alleen de ijklijnen voor N, P en K zijn voor alle fabrikanten nog de grote uitdaging. Uit de monitoring op De Marke van afgelopen jaar bleek dat door het John Deere-systeem de N gemiddeld redelijk goed werd geschat, maar dat de P- en K-schatting behoorlijk afweek van de traditionele analysemethode. Dit laatste blijkt ook uit het CDM-rapport.
  • Een praktische toepassing om tot een vlakke nutriëntenverdeling te komen, is om eerst een kopakker op de gewenste kuubs te bemesten, en dan te kijken wat de sensor voor gehaltes meet. Dan kun je daarna bijvoorbeeld gaan sturen op kilo fosfaat (stikstof kun je met kunstmeststrooien compenseren, fosfaat niet). Hoewel dan het absolute getal niet hoeft te kloppen, word je fosfaat wel vlak verdeeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.