Precisie Landbouwdagen bij pionier Van den Borne

Precisietechnieken en precisielandbouw zijn niet voor alle akkerbouwer even urgent. Voorloper Jacob van den Borne vindt wel dat iedere teler zelf zijn eigen uitgangspositie en potentieel zou moeten bepalen. Hoe hij het zelf doet, is te zien op de Precisie Landbouwdagen op 25 en 26 augustus

Precisielandbouw: wat kun jij er aan hebben?

‘Nee, niet iedereen hoeft het te doen zoals ik het doe. Niet voor elke teler betekent precisielandbouw evenveel. Maar ik sta wel op het standpunt dat ieder voor zich tenminste zou moeten uitmaken wat precisielandbouw voor zijn bedrijf zou kunnen betekenen. Wat hij of zij er aan kan hebben.’ In de aanloop naar de Precisielandbouwdagen op 25 en 26 augustus in Reusel (N-.Br.) vertelt Jacob van den Borne over de plek van de precisielandbouw in de Nederlandse akkerbouw. Over of de precisielandbouw breed is opgepakt en of dat nodig is. Van den Borne is akkerbouwer, voorloper als het gaat om de inzet van precisielandbouw en  initiatiefnemer van de precisiebeurs en – demodagen.

Onderscheid tussen precisietechnieken en precisielandbouw

‘Ik maak onderscheid tussen precisietechnieken en precisielandbouw. Wat ik zie is dat technieken hun weg naar boerenbedrijven hebben gevonden. Daar investeren telers in en ze kunnen er in de regel direct mee aan de slag. Vaak levert dat direct een besparing in tijd en geld op door effectiever werken. De volgende stap is precisielandbouw gebruiken om teelten te optimaliseren. Dan sla je het pad in van verzamelen van data en die analyseren. Je moet snappen hoe de gegevens die je verzamelt, zich verhouden tot de ontwikkeling van een gewas. Die analyse is een volgende stap. Wageningen Universiteit boekt daarmee in de vorm van groeimodellen vooruitgang. Dan gaat het om bijvoorbeeld het effect van voorspellen van het effect van bijbemesten. En daarmee van het nut van wel of niet van bijbemesten.’ Dat hele ‘datagedoe’, dat interpreteren van sensordata en daar teeltmaatregelen op baseren, ervaart Van den Borne,  is een stuk lastiger dan bijvoorbeeld bijbemesting gebaseerd op bladsteeltjesonderzoek. Met groeimodellen is in principe wel meer te voorspellen, je kunt sneller dingen zien, maar het verband is wat minder rechtlijnig. ‘Dat is voor iedereen lastig, voor telers en ook voor adviseurs. Al zie ik bijvoorbeeld een toeleverancier als Van Iperen op basis van satellietgegevens wel flinke stappen maken. Niet per se om meer meststoffen aan een klant te verkopen, maar om klanten meer aan zich te binden door gericht advies.’

Uitgangspositie bepalen

Wat of precisielandbouw voor een individuele akkerbouwer kan betekenen, hangt af van zijn uitgangspositie. Van den Borne, hoe enthousiast en gedreven ook,  zal niet beweren dat precisielandbouw voor voor iedereen evenveel zal opleveren. ‘Vanuit mijn positie wel. Ik teel op heel veel (ongeveer 150, red.) verschillende huurpercelen, waar ik maar eens in de zoveel jaar kom. Ik bemest ze qua organische mest ook niet zelf. Ja, zo is voor mij het belang van bodemscans, sensoren, satellietbeelden, bijbemestsystemen, opbrengstmetingen etc. groot om mijn aardappelteelt te optimaliseren. Ik moet wel. Als ik aan een teelt begin sta ik bij wijze van spreken al met 3 – 0 achter. Maar voor wie een goede boer is, die al jarenlang op een vast areaal boert, zijn eigen percelen door en door kent, is er wellicht minder te halen. Daar is de noodzaak om van alles met data en groeimodellen te gaan doen wellicht wat minder.’ Evenzogoed adviseert Van den Borne ook die groep telers om zich te verdiepen in hun uitgangspositie, om goed te kijken naar wat in hun situatie het potentieel is van wat ze kunnen bereiken. ‘Dat hoeft zeker niet zo ver te gaan als ik het doe. Ik heb gezien mijn achterstandspositie, én omdat ik het leuk vind, zowat alles gedaan wat op dit vlak mogelijk is. Maar zo extreem hoeft natuurlijk niet.’ Op de Precisiedagen eind deze maand is te zien wat op het vlak van precisietechnieken en precisielandbouw allemaal aan kan. Het hele scala is te zien en te bespreken. Buiten op het demoterrein zijn machines in actie te zien. Overigens wordt het gezien de afgelopen natte weken nog spannend hoe dat terrein er uit gaat zien. Midden vorige week was het graan nog niet gedorst en daarmee ook het volggewas nog niet in gezaaid.       


Precisievoorloper Jacob van den Borne adviseert telers om zich te verdiepen in hun uitgangspositie, om goed te kijken naar wat in hun specifieke situatie het potentieel is van wat ze met precisielandbouw kunnen bereiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.