Precisiefruitteelt geeft meer uniformiteit

Fruitteler Sander Verstegen

Vlak voor de pluk is het een mooi moment om samen met fruitteler en NPPL-deelnemer Sander Verstegen uit Opijnen terug te blikken op zijn ervaringen met precisiefruitteelt in het tweede NPPL-seizoen. Meer uniformiteit in groei en vruchtdracht binnen de percelen was voor Sander Verstegen een belangrijk doel om te starten met precisiefruitteelt. Verstegen is erg tevreden hoe het nu in het tweede jaar gelukt is. Door boomgericht te wortelsnoeien, boomgericht te vruchtdunnen en boomgericht te bemesten zijn de verschillen tussen bomen in de percelen veel gelijkmatiger geworden.

Technisch waren er weinig of geen problemen met de soms aangepaste machines en het werken op taakkaart. Verstegen is vermoedelijk de eerste fruitteler die met een drierijenspuit boomgericht met een vruchtdunningsmiddel gespoten heeft en dat werkte prima. “In principe werkt dat niet anders dan met een rij voor een enkele rij”, licht Verstegen toe.

Gebruik bloemdunningsmiddel ATS

Bij veel percelen wordt regelmatig de groei en rond de bloei ook de bloei met dronebeelden in beeld gebracht. Omdat Aurea Imaging samen met Kubota proeven op zijn bedrijf doet, is dat wel wat vaker dan gebruikelijk. In februari is op veel percelen met (deels) wat sterkere groei op taakkaart gewortelsnoeid waarbij alleen bij de wat sterker groeiende bomen het wortelsnoeimes in de grond ging. Verstegen verklaart de grotere uniformiteit door veel meer dan alleen het wortelsnoeien specifiek op boomniveau. Zo is er in de bloei ook met het bloemdunningsmiddel ATS gespoten maar zijn de dunnerbloeiende bomen wel overgeslagen met zijn drierijenspuit.

Later in mei is er met zijn aangepaste onkruidspuit met een bevestigde broeikop alleen de zwakkergroeiende bomen een extra gift van de opgeloste kunstmest gegeven. Met de ‘omgekeerde’ taakkaart werden vervolgens alleen de sterkgroeiende bomen met het groeiremmingsmiddel Regalis gespoten.. Hoe groot de bijdrage van elke individuele teeltmaatregel die plaatsspecifiek gebeurt, zal ook blijken uit een grote proef vanuit Area Imaging en Kubota waarbij rijen een andere behandeling kregen. Variërend van niets boomspecifiek tot alle drie genoemde maatregelen boomspecifiek en wat er tussen kan zitten.

Video plaatsspecifiek bemesten

In de percelen zie je zichtbaar meer uniformiteit. Maar Verstegen ziet het ook aan de taakkaarten. Op de eerste taakkaarten van de eerste keer van het vorige seizoen zag je grote verschillen in kleuren binnen het perceel waarbij elke kleur voor een bepaalde groeikracht staat. Nu zijn er nog steeds wel verschillen in groei en vruchtdracht maar veel minder extreem.

Dronebeelden voor ziekteherkenning

Bij de percelen met Conference zijn vorig jaar in oktober ook gericht de perenbomen met Pear Decline gemonitord. Deze ziekte die door een fytoplasma veroorzaakt wordt, zorgt voor een veel zwakkere groei. De ziekte is wel goed te herkennen aan een vroege herfstverkleuring van de bladeren. Met een drone herken je dan de bomen met rood en geel herfstblad terwijl de meeste bomen nog gewoon groen staan. Volgens de dronebeelden had 11% van de perenbomen op een perceel verschijnselen van Pear Decline. De zwakkere bomen met Pear Decline kregen daarna gericht de behandelingen om de groei zoveel mogelijk te stimuleren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.