Precisielandbouw in eco-regeling: steuntje in de rug

Voor 2024 zijn er drie precisielandbouwregelingen toegevoegd aan de eco-regeling. Precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Op 23 november is er een speciaal webinar om deze maatregelen en de financiële kansen voor de akkerbouwer toe te lichten.

Meer kansen akkerbouw in nieuwe regeling

‘Een mooie steun in de rug van precisielandbouw en akkerbouw’, noemt Arjen Brak de nieuwe toevoegingen op de eco-regeling. Brak is één van de sprekers op het webinar. Hij is beleidsadviseur (sectorspecialist akkerbouw en vollegrondsgroente) bij LTO Nederland. ‘Uit praktijktoetsen was al eerder duidelijk dat de akkerbouw er in de eco-regeling bekaaid van af kwam. Ze konden lastiger aan de vereisten punten komen. Door de nieuwe toevoegingen worden de mogelijkheden vergroot voor de akkerbouw.’ En het zet precisielandbouw ook op de kaart. Akkerbouwers worden middels dit soort regelingen tot nadenken gestemd over hoe zij in de toekomst moeten/kunnen gaan boeren en of precisielandbouw iets voor hen is. En hoe ze financieel gesteund vanuit het GLB, kunnen bijdragen aan een duurzame landbouw. Brak: ‘Je ziet ook een duidelijke verschuiving in de doelen van het GLB. Was dat vroeger voedselzekerheid en later inkomensondersteuning, het nieuwe GLB zet nadrukkelijk in op duurzaamheid. Instrumenten als precisielandbouw passen daar natuurlijk mooi in. Het zet aan tot gedragsverandering. Al denk ik niet dat akkerbouwers nu speciale precisiemachines gaan aanschaffen vanwege de eco-regeling. Loonwerkers misschien wel.’

Contouren zichtbaar

De contouren van de nieuwe regelingen zijn zichtbaar. De precisie-elementen zijn gevat in de punten 15/16/17 (kijk hier). Brak: ‘De voorwaarden zijn hier samengevat. Denk daarbij aan dat je specifieke apparatuur en taakkaarten moet hebben.’ Maar Brak geeft ook toe dat er nog nadere invulling moet komen. ‘Valt een Ecorobotix hier ook onder? Die hangt achter een trekker maar is formeel geen spuitboom. Die details moeten nog wel ingevuld worden.’ Maar overall denkt Brak dat als je aan kunt tonen dat je duurzaam precisielandbouw toepast, dat dat genoeg moet zijn voor een aanvraag. Brak: ‘Maar richting toekomst liggen er zeker nog vragen. Welke rol gaan (spuit)drones bijvoorbeeld innemen. Daar zal ik in het webinar ook nog wel vragen over stellen. Maar ik denk dat je voor dat soort vragen meer moet denken aan het nieuwe GLB van 2027. Regels kunnen vaak de ontwikkelingen in techniek niet bijhouden. Voor nu vind ik het mooi dat de mogelijkheden voor precisielandbouw er al zijn. Dat het mogelijkheden biedt om efficiënter met nutriënten en middelen om te gaan.’ Tijdens het webinar wil Brak ook nog ingaan en vragen stellen over de controleerbaarheid van de precisietechnieken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.