Groenbemesting en biologische bestrijding per drone

Het gebruik van drones in de precisie- of innovatieve landbouw verschuift. Waar eerst (en nog steeds) de drone vooral wordt ingezet voor de detectie van probleemonkruiden – en daarmee aan de basis staat van taakkaarten voor plaatsspecifieke bestrijding van die onkruiden – manifesteren zich inmiddels in de landbouw ook dronetoepassingen voor direct zaaien of ziekte- en plaagbestrijding. Waar tijdens Future Farming & Food Experience de meeste machines inactief waren vanwege de drassige akkers, vloog de Qlobel drone wel.

Helaas, qua wetgeving nog niet zo ver

Direct met chemisch/synthetische gewasbeschermingsmiddelen mag (nog) niet, maar innovatiebedrijf Qlobel van Arjan Jansma zet inmiddels de drone in voor de biologische plaagbestrijding. Zo verspreidt hij met de drone aaltjes en roofmijten boven gewassen. Behalve dat dat volgens Jansma een goede exacte verdeling geeft door de luchtstroom vanuit de propellers, is deze manier van werken weersonafhankelijk. In die zin, dat het tijdstip van toepassing niet afhankelijk is van de draagkracht van de grond. Het natte halfjaar dat we achter de rug hebben maakt dat duidelijk. Akkerbouwers genoeg die onder de huidige omstandigheden in het veld graag hun aardappelen phytophthoravrij zouden houden met een drone dan met de spuitkar. Maar qua regelgeving is het dus nog niet zover.

Coating met klei

Wel maakt de drone al wel enige opgang als het gaat om zaaien van groenbemesters of bijvoorbeeld klaver in grasland. Qlobel heeft een systeem waarbij zaden of clusters van zaden worden gecoat met klei. Eenmaal gestrooid kan dat omhulsel vocht opnemen, wat een buffermedium oplevert, waarin de zaden kunnen kiemen. Afgelopen januari zaaide Qlobels drone n Zuidschermer (N-H.) in natte grond een facelia groenbemester toen dan door gebrek aan draaikracht op de normale manier zo goed als onmogelijk was. https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/pionieren-voor-innovatieve-aardappelteelt/. Twee weken geleden was het op nieuw een drone met warmte camera die te veel vogelnesten signaleerde om meteen voluit met klepelen van het groenbemestingsgewas te beginnen.

Waar tijdens Future Farming & Food Experience de meeste machines het veld niet in konden vanwege de drassige akkers, vloog Qlobel wel met de drone. Als indicatie dat innovatieve landbouw dé oplossing van een probleem kan zijn.

Innovatieve dronediensten

Zaaien van kruiden is grasland of (onder)zaai van groenbemesters. Nieuw is het verspreiden van biologische bestrijders als aaltjes in een vloeibaar medium) en roofmijten over een gewas. De capaciteit hangt af van hoeveel gecoat per vlucht kan worden meegenomen; variatie tussen enkele honderden vierkante meters en enkele hectares per vlucht. Arjan Jansma van Qlobel vindt het lastig concreet iets concreets over kosten te zeggen, aangezien die van verschillende factoren afhankelijk zijn. Algemene lijn is dat ze liggen op het niveau van gangbare verspreiding of daar net iets onder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.