‘Qua boerenrendement staat precisielandbouw nog in de kinderschoenen’

Pieter Evenhuis  maakt sinds begin van het seizoen 2023 deel uit van de stuurgroep van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Hij is bestuurslid van de LTO-vakgroep Akkerbouw en zit als zodanig in de stuurgroep. Hij volgt akkerbouwer Marcel Scholtens uit Luttelgeest (Fl.) op.

Stuurgroepleden

Evenhuis is behalve stuurgroeplid met zijn bedrijf sinds 2019 NPPL-deelnemer. Taak van de stuurgroep is de controle op de uitgangspunten en de eventuele bijsturing van het NPPL-project. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemer van het project (LNV) en van de ondersteunende partners:
André Hoogendijk (Branche-organisatie Akkerbouw,
Raymond Jongschaap (Wageningen Plant Research),
Pieter Evenhuis (LTO),
Rien Komen (Aeres, namens Groen Onderwijs)
Annie de Veer (ministerie van LNV)
Theo Vulink (Fedecom)
Marc Klumper (Uitgeverij Misset)

Kinderschoenen

VOF Evenhuis in het Overijsselse Giethoorn beteelt voor eigen rekening 700 hectare met vooral aardappelen. Daarnaast is er het loonbedrijf. Toepassingen van precisielandbouw op het bedrijf zijn plantspecifieke onkruidbestrijding middels spotspraytechniek, poten met een variabele pootafstand en variabel kunstmeststrooien. De laatste twee zijn afhankelijk van de variatie in de bodem, waarvoor veel percelen zijn gescand. Voor een tijdige beregening worden vochtsensoren gebruikt. Pieter Evenhuis is optimistisch over de teelttechnische en -milieuvoordelen die precisielandbouw brengt. ‘Zo’n 20 à 30 procent middel is wel te besparen. Aan de kant van de opbrengsten gaat het niet zozeer om de hogere opbrengsten. Wel om beter kwaliteit en meer uniformiteit van de oogst. Dat staat eigenlijk wel vast.’
Maar komt hij te praten over de revenuen van precisielandbouw, dan uit Evenhuis wat minder enthousiast. ‘Die liggen per saldo nog wel op een laag niveau, de kosten daartegenover hoog. Wat betreft het boerenrendement, financieel rendement, staat precisielandbouw nog in de kinderschoenen.’ Op dat vlak zouden nog wel wat slagen te maken zijn. Evenhuis leent even de slogan van spuitmachinefabrikant Agrifac. ‘Precisielandbouw’, zegt hij ‘moet Brillliant Simple zijn. In principe moet precisielandbouw kansen bieden voor iedereen, en met ook rendement voor de teler.’ De extra uitrusting op Evenhuis’ precisiespuiten komt op €60.000 à €70.000 per spuit. Met de hectare spuitwerk op het eigen bedrijf plús het loonwerk zijn de extra kosten per hectare in deze specifieke situatie nog wel te overzien. Maar Evenhuis is zich er goed van bewust dat dat uitzonderlijk is. Als lid van de stuurgroep wil jij graag het idee van met-beide-benen-op-de-grond-blijven-staan inbrengen. Ook wil hij zich inzetten voor de inbedding van precisiemaatregelen in de ecoregeling van het nieuwe GLB. Op het ministerie van LNV en bij RVO wordt momenteel nagedacht over welke dat kunnen zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.