Roadmap digitalisering open-teelten ecosysteem

Vochtsensor in een perceel. Helpt samen met open data over weer en grond, weeradviezen e.d. op tijd te beregenen.

Precisielandbouw wordt steeds meer data-gedreven landbouw. Brancheorganisatie Akkerbouw nam in 2022 het initiatief met ministerie van landbouw, RVO en Wageningen UR om een roadmap voor digitalisering van agrarische open-teelten bedrijven in ketens te verbeteren.

Data wordt steeds belangrijker op bedrijven en de bedrijven missen de tools en de afspraken om een serieuze speler in de ketens te zijn. De roadmap gaat in op het verder ontwikkelen van de gedragscode data-gebruik, benodigde bestuurlijke afspraken en technische uitdagingen.

Op 30 januari a.s. om 13:00 wordt een online-pitch gedaan van de roadmap, met als doel het ophalen van feedback van stakeholders. De roadmap komt voort uit de knelpunten-analyse van de topsector AgriFood PPS Precisielandbouw 4.0.   

Mocht je de online pitch willen volgen, stuur dan een email naar corne.kempenaar@wur.nl.

Meer informatie: Precisielandbouw 4.0 – WUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.